Vraag Toevoegen gerelateerde bij NPS

2 reacties / 0 nieuw
Raymond Bolder
Vraag Toevoegen gerelateerde bij NPS

Voor StUF mag je automatisch een gerelateerd record aanmaken als dit een fundamenteel is. Klopt mijn aanname dat een verblijftin relatie fundamenteel is, en een correspondentieadres en verblijfsadres niet. Deze aanname doe ik op het feit dat het een relatie is. Of zijn het wel fundamentele omdat de kerngegevens aanwezig kunnen zijn. Oftewel als ik een persoon ontvang met een correspondentieadres en of verblijfsadres mag ik deze dan meteen toevoegen in het systeem.

Robert Melskens

StUF zegt niets over de wijze waarop de in de berichten aanwezige gegevens moeten worden geimplementeerd in een systeem. Je kunt de in het gerelateerde element van verblijftIn vastgelegde informatie als aparte entiteit in je gegevensmagazijn vastleggen maar ook de informatie in een correspondentieadres en verblijfsadres. Je mag deze echter ook vastleggen bij de NPS entiteit