Wijzigen van gebruiksdoelen van een TGO

2 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Wijzigen van gebruiksdoelen van een TGO

Volgens de XSDs van BG 03.10 kan een TGO meerdere gebruiksdoelen (en meerdere bouwkundige bestemmingen) hebben. Hoe moeten de bestaande, gewijzigde en ongewijzigde gebruiksdoelen worden opgenomen in een TGO kennisgevingsbericht?

Mijns inziens is paragraaf 5.2 "Regels voor enkelvoudige kennisgevingberichten (Lk01, Lk02, Lk05 of Lk06)" van het document "Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik" hierover niet duidelijk.

Voorbeeld 1: een TGO heeft als gebruiksdoel woonfunctie. Deze wordt verandert in celfunctie. Wat zit er in het kennisgevingsbericht voor het oude voorkomen en het nieuwe voorkomen? Ik veronderstel:
<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>
<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>celfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>
 

Voorbeeld 2: een TGO heeft als gebruiksdoel woonfunctie. Er wordt een tweede gebruiksdoel aan toegevoegd:

<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>
<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
  <gebruiksdoel>celfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>

Voorbeeld 3: een TGO heeft twee gebruiksdoelen, waarvan één vervalt:
<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
  <gebruiksdoel>celfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>
<object StUF:entiteittype="TGO" StUF:verwerkingssoort="W">
  ..
  <gebruiksdoel>woonfunctie</gebruiksdoel>
  ..
<\object>

Han Welmer

De kernvraag is dus een keuze uit:

  1. in het oude voorkomen zit altijd de volledige lijst met gewijzigde en ongewijzigde gebruiksdoelen; in het nieuwe voorkomen zit de lijst met dan van toepassing zijnde gebruiksdoelen.
  2. in het oude voorkomen zitten de te verwijderen gebruiksdoelen; in het nieuwe voorkomen zitten de verwijderde gebruiksdoelen niet en zitten de toegevoegde gebruiksdoelen wel. Niet opgenomen gebruiksdoelen blijven ongewijzigd (met andere woorden ze waren en blijven niet van toepassing cq ze waren en blijven wel van toepassing).