09.04: IndicatieGeinformeerd

3 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
09.04: IndicatieGeinformeerd

09.04: IndicatieGeinformeerd Dit gegeven is gewijzigd van verplicht naar optioneel. Echter bij een zaak van type 'Overwegen kinderbeschermingsmaatregel' is deze wel verplicht. Een groot aantal testberichten is hierop aangepast, behalve vtoDi01_TG8. Hierin komt een belanghebbende 'vader' voor, waarbij het gegeven IndicatieGeinformeerd niet is opgenomen. Wellicht een foutje in het voorbeeldbericht.

Robert Melskens

Het betreft hier issue 5 uit de issuelijst van het StUF Koppelvlak Jeugdzorg.
In het testbericht 'vtoDi01_TG8' is aan de belanghebbende, zijnde de vader, het extraElement     'indicatieGeinformeerd' toegevoegd met de waarde 'true'.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.