Betrokkene bevat geen identificerend gegeven

7 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Betrokkene bevat geen identificerend gegeven

Probleem
Het element 'notificatieDi01/object/heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon' in het bestand 'notificatieDi01 - 04.xml' bevat geen identificerend gegeven. Op pagina 62 van de koppelvlakspecificatie staat bij het attribuut 'Burgerservicenummer' echter:

de attribuutsoort moet van een waarde voorzien zijn indien noch het RNI-nummer, noch het Vreemdelingennummer en noch de Beschrijvende identificatie van een waarde is voorzien (cq. minimaal één van de unieke aanduidingen van de natuurlijk persoon moet een waarde hebben).

Oplossing
Aangezien de specificatie van het bericht aangeeft dat het Burgerservicenummer niet aanwezig is in het bericht moet het bericht op de genoemde plaats voorzien worden van RNI-nummer, Vreemdelingennummer of Beschrijvende identificatie.

Hans Wieman

In het informatiemodel staat inderdaad dat het object Natuurlijk Persoon een BSN, RNI, Vreemdelingnummer of Beschrijvende identificatie moet hebben.
Dat wil echter niet zeggen dat in het notificatieDi01 bericht ook ruimte moet zijn voor al deze vier typen identificatie. In het koppelvlak tussen CJIB en CORV is slechts het BSN gemodelleerd en niet de overige identificaties, omdat CJIB daar niet over beschikt. Binnen justitie wordt gewerkt met een Strafrechtketennummer, maar dat mag niet aan gemeenten worden verstrekt.

in sommige gevallen heeft een client geen BSN (denk aan vreemdelingen). Of in dat geval wel een notificatie naar de gemeente moet worden gestuurd of niet is momenteel punt van discussie.
Een gemeente kan immers niet zoveel met een notificatie over een niet-geidentificeerde persoon. Aan de andere kant weet de gemeente dan wel dat er een maatregel is uitgesproken voor een van haar burgers.
Wordt vervolgd.

Robert Melskens

Hans,

In dat geval stel ik voor om testregel CORV000023 voorlopig even uit te schakelen.

Robert Melskens

In tegenstelling tot wat werd aangenomen Bevat het element 'notificatieDi01/object/heeftBetrekkingOp/gerelateerde/natuurlijkPersoon' in het bestand 'notificatieDi01 - 04.xml' terecht geen identificerend gegeven. Het betreft immers een ongeboren kind.

Naar aanleiding hiervan zijn we er achter gekomen dat de testregel CORV00023 incorrect was.
CORV00023 testte of minstens 1 van de extraElementen 'RNI-nummer', 'vreemdelingennummer' of 'beschrijvendeIdentificatie' voorkwam en gaf een foutmelding zodra dat niet het geval was.
Naast het feit dat deze test niet volledig was (ook het bsn nummer moest hierin betrokken worden) was deze ook overbodig aangezien deze test al in de testregel CORV00024 werd uitgevoerd.
Intussen was deze testregel er wel de oorzaak van dat testbestanden zonder identificerend gegeven niet door de test heen kwamen.

Wij hebben testregel CORV00023 nu ontdaan van de overbodige test waardoor deze niet meer belemmerend werkt bij het testen.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 40.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Testregel CORV00023 is ontdaan van de overbodige test waardoor deze niet meer belemmerend werkt bij het testen.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.