Clientvolgnummers bij één Gezagsdrager

4 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Clientvolgnummers bij één Gezagsdrager

CORV verwachtte destijds dat elke gezagsdrager voor ieder kind afzonderlijk in het bericht is opgenomen. Als er een VTO is voor 3 kinderen van één moeder, dan moest die moeder 3x in het bericht staan, met iedere keer een ander clientvolgnummer (namelijk van ieder kind eenmaal). Volgens KING was dit niet optimaal gemodelleerd en zou dit ook anders kunnen. Het is dienovereenkomstig al aangepast (in de 0.9.4-versie). CORV kan er inmiddels tegen dat bijvoorbeeld een moeder slechts éénmaal in het VTO-bericht staat als BTRBLH, met daaronder meerdere clientvolgnummers, namelijk van elk kind waarvan zij de moeder is het clientvolgnummer.

Niet geheel duidelijk is of de oplossing voldoende helder is voor de leveranciers: of denken die nu nog dat ze een moeder 3x in het bericht moeten zetten?

Het betreft bevinding CBEV-13 (KING-issue 66).

Henri Korver

Mogelijke verwarring kan worden voorkomen door in de spec te expliciteren dat dezelfde gezagsdrager maar één keer mag worden opgenomen in een VTO-bericht.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Regel CORV-A5.6 is toegevoegd. Deze zorgt ervoor dat een foute interpretatie wordt uit gesloten: het is niet de bedoeling dat voor elk extra kind een nieuw voorkomen van de gezaghebbende wordt opgevoerd.
Tevens is testregel CORV00051 (CORV-A5.6) toegevoegd aan het spreadsheet.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.