Definitie 'heeftBetrekkingOp' over gehele koppelvlakspecificatie op elkaar afstemmen.

4 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Definitie 'heeftBetrekkingOp' over gehele koppelvlakspecificatie op elkaar afstemmen.

In de koppelvlakspecificatie wordt het extraElement 'heeftBetrekkingOp' (dat in meerdere berichttypen voorkomt) op verschillende manieren gedefinieerd. Zo is de definitie van 'heeftBetrekkingOp' op pag 18 als volgt:

Relatie naar objecten (OBJ)  waar de zaak betrekking op heeft, in dit geval de clienten oftewel de natuurlijke personen zijnde de (geboren of ongeboren) kinderen, met hun gegevens (waaronder het Client-volgnummer) (bij een ongeboren kind alleen de vermoedelijke geboortedatum).

Terwijl de definitie van 'heeftBetrekkingOp' op pag 26 als volgt is:

Relatie naar het object (OBJ)  waar de zaak betrekking op heeft, in dit geval  de natuurlijk persoon zijnde het kind, met de identificerende gegevens van NATUURLIJK PERSOON (bij een ongeboren kind alleen de geboortedatum).

Ik denk dat deze definities op enkele punten gelijk getrokken kunnen worden.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 74.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

De beschrijvingen van 'heeftBetrekkingOp' bij zowel VTO- als Notificatiebericht zijn op elkaar afgestemd.

 

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden,