<<Objecttype>> Documenttype: waarde Zorgmelding is niet valide

2 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
<<Objecttype>> Documenttype: waarde Zorgmelding is niet valide

Zowel v0904 als 1.0 van StUF Koppelvlakbeschrijving Jeugdzorg vermelden in de waardenverzameling voor de omschrijving van een bijlage bij een VTO de waarde Zorgmelding.

Als deze waarde gebruikt wordt, wordt het bericht echter bij CORV afgekeurd (XSD validatiefout). Navolgend de waarden die volgens Justid toegestaan zijn:

De waarde Zorgmelding is niet toegestaan, hieronder het lijstje wat wel mag:

      <restriction base="ZKN:Omschrijving-e">

        <enumeration value="Verzoek tot onderzoek RvdK" />

        <enumeration value="Gezinsgeschiedenis" />

        <enumeration value="Diagnostisch onderzoek" />

        <enumeration value="Hulpverleningsrapportage" />

      </restriction>

 

S.v.p. of documentatie bijwerken of waarde wel in XSD opnemen.


 

Arjan Kloosterboer

In een VTO-bericht zijn inderdaad alleen de door Justid genoemde documenttypen toegestaan. Het documenttype "Zorgmelding" is alleen van toepassing in een zorgmelding-bericht (waarin de andere documenttypen niet zijn toegestaan).

In de beschrijving van het VTO-bericht ontbreekt een regel die de juiste documenttypen afdwingt. Alternatief is een 'keiharde' enumeratie in het bericht bij element ../heeftRelevant/gerelateerde/dct.omschrijving. Dat voorkomt fouten.

De voor het VTO-bericht te kiezen werkwijze zou analoog voor het zorgmelding-bericht moeten gelden.