entiteittype attribute ontbreekt op enkele plaatsen in diverse testberichten.

5 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
entiteittype attribute ontbreekt op enkele plaatsen in diverse testberichten.

Probleem
In de testberichten 'notificatieDi01 - 01.xml', 'notificatieDi01 - 02.xml', 'notificatieDi01 - 03.xml', 'notificatieDi01 - 04.xml', 'notificatieDi01 - 05.xml', 'notificatieDi01 - ambtshalve onderzoek afgerond.xml', 'notificatieDi01 - ambtshalve onderzoek gestart.xml', 'zorgmeldingDi01 - 01.xml', 'zorgmeldingDi01 - 02.xml' en 'zorgmeldingDi01 - 03.xml' ontbreken op enkele plaatsen het attribute 'entiteittype'.

Oplossing
Breng daar waar nodig deze attributes alsnog aan.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 39.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Daar waar  het attribute 'entiteittype' ontbrak in een vto-testbericht is dit alsnog aangebracht.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden. Daarnaast bleek dat het attribute entiteittype niet overal verplicht gemaakt was in de schema's. Dit is ook aangepast.
Petra van Horen

even een (domme) vraag, waar kan ik deze testberichten terugvinden?