Foutieve notatie 'uitvoerendeInstantie'

11 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Foutieve notatie 'uitvoerendeInstantie'

Probleem
In de specificaties wordt gesproken over het extraElement 'uitvoerendeinstantie' i.p.v. over 'uitvoerendeInstantie'.

Oplossing
Wijzig daar waar nodig in de specificaties de naam van het 'uitvoerendeinstantie' in 'uitvoerendeInstantie'.

Ruud Leenen

Stuf Koppelvlak JZ v0.9.4 beschrijft op pagina 45 dat zowel uitvoerendeInstantie alsook beslissendeInstantie met een waarde uit TINSTANT aangeduid worden.

Vraag: met welke waarde uit TINSTANT gebeurt dit?

John Rooijakkers

@Robert: kun je bevestigen dat dit geen aanpassing betreft in de berichten?

 

Robert Melskens

@Ruud, ik vermoed dat dit een waarde uit het eerste veld van de records is. Ik zal dit echter nog afstemmen zodat we zekerheid hebben.

@John, Dit is een wijziging in de specificaties. Voor de berichten betekent het echter dat berichten waar een extraElement element met de 'naam' attributewaarde 'uitvoerendeinstantie' (dus met kleine letter 'i') voorkomt niet meer correct zijn. Het extraElement element moet dus een 'naam' attributewaarde 'uitvoerendeInstantie' (dus met hoofdletter 'I') hebben.

Robert Melskens

John, men heeft me ingefluisterd dat in hoofdstuk 5 van de koppelvlakspecificatie de correcte notatie 'uitvoerendeInstantie' is gebruikt. In het informatiemodel (bijlage 2) is de notatie met de kleine letters gebruikt.

In de specificatie is echter gesteld dat hoofdstuk 5 leidend is. Heb je je dus gehouden aan hoofdstuk 5 dan hoeven er geen wijzigingen in de berichten te worden aangebracht. Heb je je gebaseerd op bijlage 2 dan zul je helaas je berichten moeten aanpassen.

Voor de duidelijkheid, deze wijziging heeft geen gevolgen voor de schema's.

John Rooijakkers

Wij gebruiken momenteel reeds de correcte tag.

Robert Melskens

Ruud,

Ik heb het er binnen KING nog even over gehad.

De conclusie is dat de specificatie er niet duidelijk over is met welke waarde van de Tinstant tabel de extraElementen 'uitvoerendeInstantie' en 'beslissendeInstantie' moeten worden gevuld. Dit moet dus worden gecorrigeerd in een volgende versie.

Robert Melskens

Het wijzigingsverzoek dat in de voorgaande reactie wordt benoemd heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 71. Het wijzigingsverzoek waarmee deze discussie is gestart heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 70.

Arjan Kloosterboer

V.w.b. issue 71, met welke waarde van de Tinstant tabel de extraElementen 'uitvoerendeInstantie' en 'beslissendeInstantie' moeten worden gevuld, dit betreft de ID van de desbetreffende instantie (IDINST in TINSTANT). Betreft alleen een tekstuele wijziging in bijlage 2 van de Koppelvlakbeschrijving (waardenverzameling van desbetreffende attributen van het Objecttype BESLUIT). Voeren we bij voorkeur door in versie 1.0.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

M.b.t. issue 70 is de naam van het attribuutsoort (bij BESLUIT) gecorrigeerd in het Informatiemodel in de Koppelvlakbeschrijving.
M.b.t. issue 71 is de waardenverzameling van 'Beslissende instantie' en 'Uitvoerende instantie' aangescherpt. Verder zijn er geen consequenties.

Robert Melskens

M.b.t. issue 70 geldt dat dit issue nu ook is opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg.

M.b.t. issue 71 geldt dat de referentielijst INSTANTIE is toegevoegd en de waarden van de instanties zijn opgenomen in een (separate) referentiewaardenlijst. De waardenverzameling van 'Beslissende instantie' en 'Uitvoerende instantie' (van ZAAK . Gerelateerde externe zaak . Besluit) verwijzen naar de referentielijst. Verder geen consequenties.

Versie 1.0.0 van het Jeugdzorg koppelvlak kun je hier vinden.