Generieke validatie service (GVS)

6 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
Generieke validatie service (GVS)

In de nieuwsbrief van 20 december jl. verzonden door Arjan Kloosterboer wordt de Generieke validatie service aangekondigd (zie https://tracking.vng.nl/w/3016/9975189fe6e854620d9ae9c85d5b440b/0/0).

Als ik het goed begrijp gaat deze GVS de ingezonden aan CORV aangeboden VTO's inhoudelijk valideren alvorens deze te vertalen cq. door te zetten naar de RvdK. Indien niet valide wordt er een foutbericht verzonden.

De vraag is: gaat de GVS foutberichten conform StUF gebruiken, dus een Fo01 zoals we deze nu ook in onverhoopt geval ontvangen uit het systeem van de RvdK met ongewijzigde samenstelling van de berichtinhoud?

 

Patrick Klaassen

De generieke validatie service die in het CORV landschap ingezet gaat worden zal op schema en op regels uit de koppelvlakbeschrijving gaan valideren.

Berichten die niet voldoen worden beantwoord met een Fo01 bericht conform de stuf specificatie. Verschil met de oude situatie is dat de inhoud van het Fo01 bericht een leesbare foutmelding weergeeft die betrekking heeft op de stuf elementnamen. Daar waar de huidige Fo01 een foutmelding bevat die refereert naar de Justitie EBV elementnamen.

Ruud Leenen

Dank Patrick voor de toelichting.

Worden de foutmeldingen gedocumenteerd?

Erwin Ilgun

Ik zou graag willen weten of de GVS (op termijn) ook berichten van RvdK en andere partijen zal gaan valideren. Niet alleen (softwareleveranciers van) gemeenten maken fouten.

  

Patrick Klaassen

Alle berichten naar de CORV worden straks door de GVS minimaal op schema gevalideerd, dus ook berichten afkomstig van het CJIB en de RvdK.
Aanvullend gaan we op specifieke stromen waar het vaak misgaat ook op codeerinstructies valideren.

John Rooijakkers

Vorige week sprak ik VNG-R en daarin werd verteld dat de controles voorlopig een waarschuwing opleveren en pas later een foutmelding die het bericht daadwerkelijk afkeurt. Gedurende welke periode zal er sprake zijn van een waarschuwing waarbij de berichten nog wel worden verwerkt? En vanaf welke datum worden de berichten afgekeurd met een Fo01 foutmelding?