Gerelateerde zaak in notificaties optioneel maken

4 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
Gerelateerde zaak in notificaties optioneel maken

De relatie heeftBetrekkingOpAndere (ZAKZAKBTR) is per abuis als verplicht element opgenomen in het schema. Dit is onterecht omdat in geval van een ambtshalve onderzoek bij de RvdK er geen gerelateerde zaak is bij de gemeenten. We lossen dit probleem momenteel op door de volgende work-around:

<ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR">
    <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="ZAK">
        <ZKN:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
 <ZKN:isVan>
     <ZKN:gerelateerde>
        <ZKN:omschrijvingGeneriek StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
         </ZKN:gerelateerde>
 </ZKN:isVan>
    </ZKN:gerelateerde>
</ZKN:heeftBetrekkingOpAndere>

Uit het feit dat de identificatie van de zaak geen waarde heeft concluderen we dat er geen gerelateerde zaak bij de gemeente is.

Deze work-around had een stuk eenvoudiger gekund, lijkt mij, namelijk zo:

<ZKN:heeftBetrekkingOpAndere StUF:entiteittype="ZAKZAKBTR" StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>

Ik kan me niet meer herinneren wat de reden was om het niet zo te doen. Nog beter is natuurlijk om de relatie "heeftBetrekkingOpAndere" optioneel te maken. Dit laatste betreft een wijziging in het schema. Ik stel voor deze wijziging door te voeren in de 1.0 versie van het koppelvlak Jeugdzorg.

 

 

 

Henri Korver

Ter aanvulling: in het informatiemodel (zowel diagram als documentatie) is de gerelateerde gemeentelijke zaak als verplicht (kardinaliteit 1) gemodelleerd. Dit is fout en moet dus ook worden aangepast.

Henri Korver

Bovenstaand wijzigingsverzoek heb ik  opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 72.

Robert Melskens

In versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden, is het element ZAKZAKBTR/heeftBetrekkingOpAndere (de relatie naar de gemeentelijke zaak) in het notificatie-bericht optioneel geworden (0..1). De workaround vervalt en is uit de berichtbeschrijving verwijderd. De testspecificaties zijn hierop aangepast.