Hoe om te gaan met verschillende rollen belanghebbende bij verschillende betrokkenen

2 reacties / 0 nieuw
Petra van Horen
Hoe om te gaan met verschillende rollen belanghebbende bij verschillende betrokkenen

Wij lopen nu tegen het probleem aan dat we even niet goed meer weten hoe je in je bericht de verschillende rollen van een belanghebbende mee kan geven. Een voorbeeld: We hebben een betrokken geboren kind en een betrokken ongeboren kind. Verder hebben we een belanghebbende (moeder) die voor het geboren kind "ouder met gezag" is, maar voor het ongeboren kind als "ouder, gezag niet benoemd" moet worden opgevoerd. 
Nu kunnen wij een keurige Bv01 krijgen door deze ouder 2x te registreren en te kiezen voor "ouder met gezag" voor betrokkene 1 bij de eerste keer opvoeren en te kiezen voor "ouder, gezag niet benoemd" voor betrokkene 2. Dit is in de dagelijkse gang van werken niet wenselijk omdat fouten dan eenvoudig gemaakt zijn. 
Kan je in je bericht aangeven welke rollen een belanghebbende  voor elk van de betrokkenen individueel heeft en zo ja waar en hoe zet je dit dan in je bericht.

Robert Melskens

Petra,

Ik heb even met een collega overlegd en hij geeft aan dat de oplossing die jij zelf voorstelt de juiste is. En wel hierom.

Een betrokkene bij een zaak, in dit geval een persoon bij een VTO-zaak, kan in zijn of haar rol bij die zaak betrokken zijn bij nul of meer kinderen. In de case gaat het om twee rollen met per rol één kind. Volgens het RGBZ zou het dan gaan om één zaak en één betrokkene waarbij die ene betrokkene twee rollen heeft bij die ene  zaak en er per rol een kind gerelateerd is.

Aangezien het bericht opgezet is vanuit de zaak met een gerelateerde NPS per rol, (heeftAsBelanghebbende) komen er twee heeftAlsBelanghebbende'n voor met ieder een andere generieke rol ("ouder met gezag" versus "ouder, gezag niet benoemd") en ieder de gegevens van de gerelateerde NPS en, in de extraElements, de verwijzing naar het gerelateerde kind.

Vanuit het RGBZ gezien dus een normale gang van zaken (de persoon komt maar één keer voor, met twee rollen bij dezelfde zaak). In het bericht moet de persoon twee keer vermeld worden, een bericht is nl. een platgeslagen versie van een netwerk-informatiemodel.