Jeugdzorgrollen in het VTO-bericht beperken

2 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Jeugdzorgrollen in het VTO-bericht beperken

Omtrent de (Jeugdzorg)rollen van gezaghebbenden cq. belanghebbenden in het VTO-bericht  is wijzigingsverzoek CORV-18 ingediend (KING Issue 47). Het vermeld:

"In het VTO is een draak van een codelijst overgenomen uit een oude versie van Jeugdzorg XML. De codelijst is overgestructureerd en niet geslachtsonafhankelijk. De codelijst is in deze vorm geen onderdeel meer van Jeugdzorg XML. In het bedrijfsdocument voor het VTO is noch de afhankelijkheid van Jeugdzorg XML noch de keur aan overgestructureerde opties nodig. In het VTO communiceren we over kinderen, ouders, gezaghebbenden en een contactpersoon bij de verzoekende partij. Laten we de afhankelijkheid van Jeugdzorg XML verwijderen en de codelijst voor het VTO beperken tot die vier opties."

Aanpassing van dit waardenbereik heeft consequenties voor alle componenten van het koppelvlak: informatiemodel, schema's, testregels, testscenario's en testplatform. Heeft daarmee consequenties voor de software van de leveranciers. Is dit haalbaar voor de juli-release?

Robert Melskens

In versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden, is een nieuwe codelijst JzXML opgesteld. De enumeraties van ROL . Omschrijving zijn verplaatst naar de referentielijst JEUFDZORGROL en de nieuwe codelijst is verwerkt in de referentiewaardenlijst JEUGDZORGROL (separaat document). De enumeratie is in het VTO-bericht  bij het element .../heeftAlsBelanghebbende/omschrijving zijn vervangen door de nieuwe enumeratie. In het Notificatie-bericht is de (ene) enumeratie van dit element vervangen door de desbetreffende waarde in de nieuwe jeugdzorgrollenlijst.