KvK-nr van Vestiging (belanghebbende) in VTO-bericht

3 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
KvK-nr van Vestiging (belanghebbende) in VTO-bericht

Ten aanzien van de Vestiging als betrokkene/belanghebbende (bij de VTO-zaak) in het VTO-bericht is regel CORV-A7.2 gedefinieerd: "Indien Vestigingsnummer niet van een waarde is voorzien moet kvkNummer van een waarde zijn voorzien." De Vestiging wordt in StUF dus geïdentificeerd door ofwel het KvK-nummer ofwel het vestigingsnummer ofwel beide. In de-EBV specificatie kan de Vestiging echter alleen door het KvK-nummer worden geïdentificeerd. Dit is in het EBV-bericht geen verplicht gegeven waardoor een StUF-VTO-bericht waarin alleen het vestigingsnummer wordt gebruikt toch omgezet kan worden in een correct EBV bericht. Maar dan zonder identificerend kenmerk. Dat is ongewenst.

Het voorstel is om in het VTO-bericht regel CORV-A7.2 zodanig aan te passen dat het KvK-nummer (van de Vestiging als betrokkene/belanghebbende bij de VTO-zaak) verplicht is.
Dit betreft wijzigingsverzoek CORV-35 (KING-issue 31b).

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

In het Informatiemodel is in bijlage 1 bij VESTIGING de kardinaliteit van KvK-nummer aangepast naar 1-1.
Verder is regel CORV-A7.2 bij het VTO-bericht komen te vervallen en is testregel CORV00043 verwijderd uit het spreadsheet

 

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden. Daarnaast ik ook de kardinaliteit van Vestigingsnummer aangepast naar 0-1.