Max 1 bijlage Gezinsgeschiedenis in vtoDi01 toegestaan

6 reacties / 0 nieuw
Hans Wieman
Max 1 bijlage Gezinsgeschiedenis in vtoDi01 toegestaan

In de stuf koppelvlakbeschrijving staat o.a.: CORV-A9 Document vtoDi01/ object/ heefRelevant CORV-A9.1: Er moet precies één voorkomen zijn van het element heefRelevant waarvan het element gerelateerde/dct.omschrijving de waarde ”Verzoek tot onderzoek RvdK” heeft. CORV-A9.2: Alle voorkomens van het element heeftRelevant/gerelateerde/inhoud mogen bij elkaar opgeteld niet meer dan 10Mb bedragen. Hier hoort een A9.3 bij: er mag maar max. 1 bijlage Gezinsgeschiedenis zijn.

Jan Campschroer

Dit betreft een inhoudelijke wijziging van zowel IM (extra regel bij ZAAK-DOCUMENT-relatie) als VTO-bericht( extra regel). Dus voor doorvoeren is een wijzigingsvoorstel noodzakelijk. Mocht Just-id alleen berichten aankunnen die hier aan voldoen, en leveranciers hebben dit (nog) niet ingebouwd dan stel ik voor dat bij de instructie voor de zorgmedewerkers komt te staan dat hun VTO bericht hier aan moet voldoen.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 15.

Arjan Kloosterboer

Is issue 50 geworden op basis van wijzigingsverzoek CORV-34. Voorstel vanuit het CORV-project is om dit in de juli-release op te lossen.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

In de Koppelvlakbeschrijving is aan het Informatiemodel een regel (2) toegevoegd aan de relatie 'ZAAK (gemeente) kent DOCUMENT' en regel CORV-A9.3 toegevoegd aan het VTO-bericht.  
Tevens is testregel CORV00049 (CORV-A9.3) toegevoegd aan het spreadsheet.

 

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.