Minimaal van één natuurlijk persoon in een Zorgmelding-bericht een adres

3 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Minimaal van één natuurlijk persoon in een Zorgmelding-bericht een adres

In een zorgmelding-bericht kennen betrokkene (de jeugdige) en belanghebbenden zijnde natuurlijke personen zowel een officieel als een feitelijk verblijfsadres. Al deze adressen van natuurlijke personen, van zowel een heeftBetrekkingOp als een heeftAlsBelanghebbende, zijn optioneel. Het kan dus nu voor komen dat er geen enkel adres bekend is. Dat is onwenselijk. Er moet een regel toegevoegd worden dat van al deze natuurlijke personen er minimaal één is waarvan minimaal één van beide adressen bekend is.

Betreft issue 477242.

Arjan Kloosterboer

Het voorstel is om regels CORV-C2.4 en CORV-C3.4 toe te voegen (in 1.0.1) dat er van minimaal één natuurlijk persoon, van de personen in heeftBetrekkingOp en heeftAlsBelanghebbende, één van beide adressen (officieel en feitelijk verblijfsadres) van een waarde voorzien is.

De vraag is nog of dit niet te algemeen gesteld is. Moet het beperkt worden tot de heeftBetrekkingOp-persoon en alleen de heeftAlsBelanghebbende-personen met een ouder-rol? 

John Rooijakkers

Ik stel voor om de specificaties van de (nieuwe) zorgmelding te bevriezen aangezien 8 december snel dichterbij komt ...