NNP-id van Niet natuurlijk persoon verplicht?

5 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
NNP-id van Niet natuurlijk persoon verplicht?

In het schema is het NNP-ID niet verplicht maar in het koppelvlak document wel. Gemeenten geven aan dat dit nummer niet altijd bekend is (bij de betreffende medewerker). Moet dit element verplicht opgenomen worden in ieder VTO bericht?

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 16.

Henri Korver

Ja volgens het informatiemodel moet het element nnpID verplicht worden opgenomen in een VTO-bericht. Echter dit wordt niet afgedwongen door het schema. De achterliggende reden daarvan is de mogelijkheid om technische sleutels te kunnen gebruiken voor identificatie van een NNP. Echter binnen CORV lijkt die behoefte niet te bestaan. Mijn voorstel is om het element nnpId verplicht te maken in de 1.0 versie van het koppelvlak.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Wegens backward compatibility met de 9.04 versie is het schema niet aangepast.
De volgende berichten zijn aangepast:
* vtoDi01_TG9.xml
* vtoDi01_TG7.xml
* vtoDi01_TG2.xml
* vtoDi01_TG1.xml
Er waren geen aanpassingen nodig in de scenario's.

Robert Melskens

De NNP-ID identificeert uniek de niet-natuurlijk persoon en is derhalve in het informatiemodel verplicht.

In versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden, is het in het VTO-bericht optioneel gelaten omdat het in het corresponderende EBV-bericht optioneel is. Een en ander is nu gedocumenteerd bij het VTO-bericht in de koppelvlakbeschrijving.