Patch op koppelvlak v.w.b. VTO-bericht dd. 31-1-2019

3 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Patch op koppelvlak v.w.b. VTO-bericht dd. 31-1-2019

In deze discussie gaven we al aan dat we een nieuwe release van StUF-CORV (1.0.3) zouden gaan publiceren. Inmiddels is deze release via GEMMA Online beschikbaar gesteld.

In deze release is het volgende gewijzigd:

  • Er kunnen nu meer dan 10 relevante documenten worden gekoppeld aan een vtoDi01 bericht. Naar aanleiding daarvan zijn de diagrammen in paragraaf 4.2 en 5.2 van de specificatie aangepast. Ook is in het schema ‘jz0100_zkn0310_ent.xsd’ de maximum kardinaliteit van het element 'heeftRelevant' in de complexType 'ZAK-vto' op ‘unbounded’ gesteld.
  • In de specificatie is regel CORV-A3.6 komen te vervallen aangezien deze niet logisch is. Een (on)geboren kind hoeft immers nog geen telefoonnummer of emailadres te hebben.
  • Ook de regels CORV-A3.7, CORV-A6.3 en CORV-A8.2 zijn komen te vervallen. Een emailadres mag een lengte van 254 tekens hebben zoals in het informatiemodel al was gespecificeerd.
  • Regel CORV-A9.6 is aangepast. Underscores mogen nu ook in bestandsnamen worden opgenomen en bestandsnamen mogen niet meer met een spatie beginnen.
  • Tenslotte is in tabel 6 van de specificatie aan de betekenis van het element ‘heeftBetrekkingOpAndere’ nog een voorwaarde toegevoegd voor het voorkomen van dat element. Deze voorwaarde is onder de tabel nog eens extra toegelicht.

Tevens voldoet deze release aan de laatste patch op StUF 3.01, StUF-BG 3.10 en StUF-ZKN 3.10 te weten 28.

Implementatie in Generieke Validatie Service (GVS)

Vanaf maandag 4 februari is de CORV alle StUF berichten gaan valideren volgens StUF-CORV 1.0.1. Berichten die niet aan de schema’s of aanvullende regels voldoen worden afgekeurd en de indienende partij krijgt een Fo01 bericht van de CORV terug.

Nu StUF-CORV 1.0.3 beschikbaar is zal deze verwerkt gaan worden in de GVS en voor 1 maart zal de CORV dan gaan monitoren op deze nieuwe specificatie. Berichten die wel aan StUF-CORV 1.0.1 voldoen en niet aan 1.0.3 zullen echter geen foutbericht opleveren. De CORV zal proberen het bericht alsnog te routeren. Berichten waarbij dat niet lukt zullen door handmatige monitoring aan het licht komen. Functioneel beheer van Justid zal dan contact opnemen met de indienende partij. Mocht het bericht bij de Raad uitvallen dan wordt dit eveneens via functioneel beheer van Justid gecommuniceerd.

Mocht de GVS heel veel fouten registreren op basis van de StUF-CORV 1.0.3 controle dan gaan we in overleg met ketenregie en VNG realisatie de leveranciers informeren.

Eveneens voor 1 maart zal de validatie service van de acceptatie omgeving van CORV (ketentestplatform) de StUF-CORV 1.0.3 regels gaan gebruiken om berichten te valideren en te voorzien van een Fo01 bericht indien berichten niet voldoen.

Marcel Vos

Beste Robert,

In de lijst met wijzigingen is het volgende item opgenomen:

Er kunnen nu meer dan 10 relevante documenten worden gekoppeld aan een vtoDi01 bericht.

Naar aanleiding daarvan zijn de diagrammen in paragraaf 4.2 en 5.2 van de specificatie aangepast.
Ook is in het schema ‘jz0100_zkn0310_ent.xsd’ de maximum kardinaliteit van het element 'heeftRelevant' in de complexType 'ZAK-vto' op ‘unbounded’ gesteld.

Kijk ik in de XSD, dan staat daar het volgende:

 

<complexType name="ZAK-vto">

                              ...

                    <element name="heeftRelevant" type="ZKN:ZAKEDC-vto" nillable="true" maxOccurs="10"/>

 

Kun jij aangeven of de tekst of de XSD correct is en welke van de twee nog wordt gecorrigeerd?

 

Met vriendelijke groet,

 

Marcel Vos

Robert Melskens

Dag Marcel,

Dit is inderdaad niet correct, helaas toch iets aan mijn aandacht ontsnapt.
Het is het schema dat moet worden gecorrigeerd.
Ik zal een fix publiceren en daarvan alle leveranciers via mail op de hoogte brengen.
Het versienummer zal daarbij 1.0.3. blijven.