RFC: berichtcatalogus 'corv' krijgt eigen namespace

2 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
RFC: berichtcatalogus 'corv' krijgt eigen namespace

Probleem:

De berichten van het koppelvlak Jeugdzorg (o.a. vtoDi01, notificatieDi01 en zorgmeldingDi01) zijn gedefinieerd als een berichtcatalogus van StUF-ZKN 3.10 in de folder ‘corv’. Dit houdt in dat deze berichten dezelfde namespace hebben als het sectormodel StUF-ZKN 3.10, te weten 'http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310'. Dit leidt tot problemen omdat je geen nieuwe versie kunt uitbrengen van deze berichtcatalogus. Immers de enige manier om oude en nieuwe berichten van elkaar te onderscheiden is via de namespace-uri. Nu is de enige optie om met het hele sectormodel over te gaan op een nieuwe versie. Dat laatste is niet realistisch omdat koppelvlakken c.q. berichtcatalogi doorgaans een veel hogere release frequentie hebben dan het sectormodel waarop ze gebaseerd zijn.

Dit probleem is reeds bekend binnen CORV als issues CBEV-09, CBEV-20, CORV-43 en issue 52 op de issuelijst van KING.

Oplossing:

Eerste stap: Definieer de toplevel berichtelementen van de berichtcatalogus in een eigen namespace, bijv. JZ="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/koppelvlak/Jeugdzorg/0100".  Deze namespace correspondeert met de 1.0 versie van het Jeugzorgkoppelvlak dat we in juli willen uitbrengen.

Voorbeeld van een vtoDi01-bericht in een eigen namespace:

<JZ:vtoDi01 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:JZ="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/koppelvlak/Jeugdzorg/0100" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310 ../../../zkn0310_msg_corv.xsd">

            <ZKN:stuurgegevens>

                        <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>

                        <StUF:zender>

                                    ...

                        </StUF:zender>

                        <StUF:ontvanger>

                                   ...

                        </StUF:ontvanger>

                        <StUF:referentienummer>[referenteinummer]</StUF:referentienummer>

                        <StUF:tijdstipBericht>201404101600</StUF:tijdstipBericht>

                        <StUF:functie>vtoDi01</StUF:functie>

            </ZKN:stuurgegevens>

            <ZKN:object StUF:entiteittype="ZAK">

                        <ZKN:identificatie>[identificatie]</ZKN:identificatie>

                        <ZKN:omschrijving>[omschrijving]</ZKN:omschrijving>

                        <ZKN:startdatum>20110427</ZKN:startdatum>

                        <ZKN:registratiedatum>20110427</ZKN:registratiedatum>

                        ...

            </ZKN:object>

</JZ:vtoDi01>

Een nieuwe versie van dit bericht kan eenvoudig worden onderscheiden door de namespace-uri op te hogen naar bijv.

JZ="http://www.kinggemeenten.nl/StUF/koppelvlak/Jeugdzorg/0200"  wat zou corresponderen met een 2.0 versie van het koppelvlak.

Tweede stap: Verwijder de ‘corv’ berichtcatalogus uit het sectormodel StUF-ZKN en maak deze onderdeel van het koppelvlak Jeugdzorg. De berichten zijn nog steeds gebaseerd op StUF-ZKN maar zijn er geen onderdeel meer van. Het is nu een berichtcatalogus van het koppelvlak.

Mijn voorstel is om deze wijziging in de 1.0 versie van het Jeugdzorgkoppelvlak door te voeren!

Robert Melskens

Versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden, heeft een eigen namespace gekregen te weten 'https://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/jz0100'.

Hierdoor kunnen (bericht)versies van elkaar onderscheiden worden.