STP: geen crossreference in Bv04 en Bv01 respons op zorgmeldingTerugkoppeling

10 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
STP: geen crossreference in Bv04 en Bv01 respons op zorgmeldingTerugkoppeling

Bij het versturen van de zorgmeldingTerugkoppeling wordt in het teruggestuurde Bv04 (synchroon) en Bv01(asynchroon) geen crossRefnummer terug gegeven. Deze crossreference is voor ons wel noodzakelijk.

Terzijde: de <StUF:melding>vtoDi01 verwerkt</StUF:melding> in de Bv01 als respons op een zorgmeldingTerugkoppelingDi01 is niet correct. Niet noodzakelijk, wel bron voor misverstanden.

 

Verstuurd:

 

<jz0:zorgmeldingTerugkoppelingDi01 xmlns:jz0="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/jz0100">

   <jz0:stuurgegevens>

      <stuf:berichtcode xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">Di01</stuf:berichtcode>

      <stuf:zender xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

         <stuf:organisatie>00000001002367453098</stuf:organisatie>

         <stuf:applicatie>jeugd-applicatie</stuf:applicatie>

            </stuf:zender>

      <stuf:ontvanger xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

         <stuf:organisatie>00000002350065472000</stuf:organisatie>

         <stuf:applicatie>Politie-applicatie</stuf:applicatie>

            </stuf:ontvanger>

      <stuf:referentienummer xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">veiligthuis_o_29839</stuf:referentienummer>

      <stuf:tijdstipBericht xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">20160225165042</stuf:tijdstipBericht>

      <stuf:functie xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">zorgmeldingTerugkoppelingDi01</stuf:functie>

         </jz0:stuurgegevens>

   <jz0:object stuf:entiteittype="ZAK" xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">

      <ns:identificatie xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">veiligthuis_o_29839</ns:identificatie>

      <ns:kenmerk xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">

         <ns:kenmerk>PL17P0-2014156749</ns:kenmerk>

         <ns:bron>Zorgmelding</ns:bron>

            </ns:kenmerk>

      <ns:resultaat xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310">

         <ns:omschrijving>Vervolgactie nodig</ns:omschrijving>

            </ns:resultaat>

      <stuf:extraElementen>

         <stuf:extraElement naam="vervolgactie">Overdracht aan bestaande hulpverlener</stuf:extraElement>

         <stuf:extraElement naam="vtoIndicatie">false</stuf:extraElement>

            </stuf:extraElementen>

      <ns:isVan xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" stuf:entiteittype="ZAKZKT">

         <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="ZKT">

           <ns:omschrijvingGeneriek>Signaal behandelen</ns:omschrijvingGeneriek>

               </ns:gerelateerde>

            </ns:isVan>

      <ns:heeftBetrekkingOp xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" stuf:entiteittype="ZAKOBJ">

         <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="OBJ">

            <ns:natuurlijkPersoon stuf:entiteittype="NPS">

               <ns1:inp.bsn xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">999999047</ns1:inp.bsn>

               <ns1:geslachtsnaam xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">Bee</ns1:geslachtsnaam>

               <ns1:geboortedatum xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">20101010</ns1:geboortedatum>

                  </ns:natuurlijkPersoon>

               </ns:gerelateerde>

         <ns:omschrijving>jeugdige</ns:omschrijving>

            </ns:heeftBetrekkingOp>

      <ns:heeftAlsBelanghebbende xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" stuf:entiteittype="ZAKBTRBLH">

         <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="BTR">

            <ns:vestiging stuf:entiteittype="VES">

               <ns1:handelsnaamVerkort xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">Regbv</ns1:handelsnaamVerkort>

                  </ns:vestiging>

               </ns:gerelateerde>

         <ns:omschrijving>hulpverlener</ns:omschrijving>

         <ns:heeftAlsAanspreekpunt stuf:entiteittype="ZAKBTRBLHCTP">

            <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="CTP">

               <ns:naam>Ruud  Leenen</ns:naam>

               <ns:telefoonnummer>0641409781</ns:telefoonnummer>

               <ns:emailadres>ruud@regas.nl</ns:emailadres>

                  </ns:gerelateerde>

               </ns:heeftAlsAanspreekpunt>

            </ns:heeftAlsBelanghebbende>

      <ns:heeftAlsInitiator xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" stuf:entiteittype="ZAKBTRINI">

         <ns:heeftAlsAanspreekpunt stuf:entiteittype="ZAKBTRINICTP">

            <ns:gerelateerde stuf:entiteittype="CTP">

               <ns:naam>Jan Janszoon</ns:naam>

                  </ns:gerelateerde>

               </ns:heeftAlsAanspreekpunt>

            </ns:heeftAlsInitiator>

         </jz0:object>

      </jz0:zorgmeldingTerugkoppelingDi01>

 

Ontvangen Bv04:

 

<StUF:Bv04Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 file:///Z:/home/stp/template_messages/CORV%201.0/StUF-kv_Jeugdzorg_-_jz0100_20150831/0301/stuf0301.xsd">

   <StUF:stuurgegevens>

      <StUF:berichtcode>Bv04</StUF:berichtcode>

      <StUF:zender>

         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>

         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>

                              </StUF:zender>

      <StUF:ontvanger>

         <StUF:organisatie>ORG</StUF:organisatie>

         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>

                              </StUF:ontvanger>

      <StUF:referentienummer>1767515583SCN10Stap2</StUF:referentienummer>

      <StUF:tijdstipBericht>20160225161314912</StUF:tijdstipBericht>

      <StUF:crossRefnummer/>

               </StUF:stuurgegevens>

</StUF:Bv04Bericht>

 

Ontvangen Bv01:

 

<StUF:Bv01Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 file:///Z:/home/stp/template_messages/CORV%201.0/StUF-kv_Jeugdzorg_-_jz0100_20150831/0301/stuf0301.xsd">

   <StUF:stuurgegevens>

      <StUF:berichtcode>Bv01</StUF:berichtcode>

      <StUF:zender>

         <StUF:organisatie>KING</StUF:organisatie>

         <StUF:applicatie>STP</StUF:applicatie>

                              </StUF:zender>

      <StUF:ontvanger>

         <StUF:organisatie>ORG</StUF:organisatie>

         <StUF:applicatie>TTA</StUF:applicatie>

                              </StUF:ontvanger>

      <StUF:referentienummer>1767515583SCN10Stap3</StUF:referentienummer>

      <StUF:tijdstipBericht>20160225161314913</StUF:tijdstipBericht>

      <StUF:crossRefnummer/>

               </StUF:stuurgegevens>

   <StUF:melding>vtoDi01 verwerkt</StUF:melding>

</StUF:Bv01Bericht>

Robert Melskens

Dag Ruud,

Het Bv04 bericht is inderdaad niet correct. Echter niet op de wijze die jij schetst. In de StUF standaard staat in paragraaf 4.4.1. nl.:

In Bv02- en Bv04-bevestigingsberichten mag het element <stuurgegevens> uitsluitend het element berichtcode bevatten.

Het Bv04 bericht moet er dus als volgt uitzien:

<StUF:Bv04Bericht xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301 file:///Z:/home/stp/template_messages/CORV%201.0/StUF-kv_Jeugdzorg_-_jz0100_20150831/0301/stuf0301.xsd">
   <StUF:stuurgegevens>
      <StUF:berichtcode>Bv04</StUF:berichtcode>
   </StUF:stuurgegevens>
</StUF:Bv04Bericht>

Het is immers een synchroon bericht waarin de zender en ontvanger gegevens evenals een referentienummer en crossRefnummer niet nodig zijn. We zullen dit laten wijzigen in het StUF Testplatform.

Wat je opmerking betreft over Bv01 zou ik het fijn vinden als je je opmerking even wat verder onderbouwt.
Ik voel een beetje aan wat je bedoelt maar ik zou graag weten wat precies de misverstanden zijn die volgens jou kunnen ontstaan.

Ruud Leenen

Beste Robert,

Dank voor de reactie en correctie. Inderdaad is een crossreference niet te verwachten in een Bv04.

Voor de Bv01 is deze dus wel te verwachten, is aan te geven wanneer dit op het STP aangepast kan worden?

Toelichting op de "bron van misverstanden": technisch gezien gebruik ik de crossreference om het bijbehorende bericht aan onze zijde te identificeren en kijk ik helemaal niet naar de waarde in <StUF:melding>. Maar nu deze ontbrak en wellicht in de praktijk bij analyse van logfiles o.i.d. zou je zien staan dat er een bevestiging is ontvangen op een VTO terwijl het feitelijk de bevestigingen van een terugkoppeling op een zorgmelding is geweest.

Zo helder?

Robert Melskens

Ruud,

De nieuwe release van de STP wacht nog op patch 24. Deze patch is afgelopen woensdag in de StUF Expertgroep goedgekeurd en wordt op 1 april a.s. gepubliceerd.

Men verwacht dat de nieuwe release van de STP in de week van 4 april naar productie zal gaan.

Wat je opmerking over de Bv01 betreft is ons nu duidelijk wat je bedoeld. Waarschijnlijk is in diverse scenario's dezelfde Bv01 gekopieerd. Mijn collega Frank Samwel gaat ook de Bv01 berichten nog even controleren en er voor zorgen dat de melding correct is.

Frank Samwel

Ruud,

In de nieuwe release zal ook de melding in het Bv01 bericht als antwoord op de zorgmeldingTerugkoppeling zijn aangepast.

Ruud Leenen

Robert & Frank,

Dank voor de opvolging.

Voor de volledigheid, in de nieuwe release bevat de Bv01 in ieder scenario waarin deze gebruikt wordt de juiste waarde voor zowel <stuf:crossRefnummer> alsook voor <stuf:melding>?

Frank Samwel

Klopt. In deze testset worden Bv01 berichten alleen vanuit het StUF Testplatform gestuurd in de scenario's SCN 1 - vto 1 - JZA, SCN 2 - vto 2 - JZA (hier is het een Fo01) en SCN 10 - zmtk 1 - JZA. 

Robert Melskens

Ruud,

Even voor de duidelijkheid. De Bv04 berichten zijn niet aangepast aangezien daarvoor een aanpassing van het onderlaagschema stuf0301.xsd nodig is. Dit schema staat, in tegenstelling tot wat er in de StUF standaard staat, toe dat een Bv04 bericht meer content bevat dan de berichtcode. Er is reeds een RFC ingediend om deze fout te voorkomen in de volgende versie van de StUF onderlaag (RFC0430) maar om deze fout ook uit de huidige versie van StUF (3.01) te halen is een erratum nodig. Er bestaat echter een kans dat er voor wordt gekozen om deze fout niet in de huidige versie van StUF te corrigeren in verband met backwardse incompatibility.

Dit erratum is opgevoerd in de onderhoudsverzoeken als ERR0431.
De lijst met onderhoudsverzoeken vind je op: 
www.gemmaonline.nl/index.php/StUF-Expertgroep#Documenten

Ruud Leenen

Helder Robert!

Frank Samwel

De aanpassingen (crossRef nummer en melding) zijn doorgevoerd op het StUF testplatform.