Telefoonnummer niet verplicht in Notificatiebericht voor ongeborene

4 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Telefoonnummer niet verplicht in Notificatiebericht voor ongeborene

In het StUF-Notificatiebericht (NotificatieDi01) kan bij de gezaghebbende een telefoonnummer en/of e-mailadres worden opgenomen. Uit de regel CORV-B3 volgt dat minimaal het telefoonnummer opgegeven moet worden indien het om een ongeboren kind gaat. In de EBV versie van het notificatiebericht kunnen deze gegevens echter niet worden opgenomen. Dit betekent dat een correct EBV-bericht niet omgezet kan worden in een StUF bericht dat voldoet aan deze regel.
Voor geboren kinderen doet het probleem zich niet voor omdat het element heeftAlsBelanghebbende alleen opgenomen moet worden voor ongeboren kinderen (conform regel CORV-B4).

Het voorstel (van Justid) is om regel CORV-B3 aan te passen: telefoonnummer niet verplicht.
Het betreft wijzigingsverzoek CORV-37 (KING-issue 38).

Arjan Kloosterboer

In het Informatiemodel (bijlage 2 van de koppelvlakbeschrijving) staat op pag. 50 de regel:
- als de gezaghebbende de moeder van een ongeboren kind is, dan moet het telefoonnummer van die moeder vermeld worden.
Deze regel komt uit het VTO-bericht. Uit bevinding CBEV-31 blijkt nu dat die regel niet geldt voor andere berichten. Moet dus aangepast worden:
- in het informatiemodel (geen verplichting want niet generiek),
- als gevolg daarvan in de beschrijving van het VTO-bericht (wel verplichting),
- in alle andere berichten (geen verplichting).
En de consequenties hiervan trekken voor testregels, testberichten, testscenario's en/of testplatform.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

In de Koppelvlakbeschrijving is in het Informatiemodel regel (2) bij BETROKKENE / NATUURLIJK PERSOON . Telefoonnummer verwijderd en bij NotificatieDi01-bericht regels CORV-B3.1 en -B3.2 verwijderd.
In het bestand met de testregels zijn de testregels CORV00020 resp. CORV00021 komen te vervallen.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.