Testregel CORV-A3.2 is incorrect

1 bericht / 0 nieuw
Robert Melskens
Testregel CORV-A3.2 is incorrect

Probleem
Testregel CORV-A3.2 zegt 'De waarde van clientvolgnummer is uniek binnen het huidige element (natuurlijkPersoon)'.

Dit is volgens mij echter niet correct want daarmee zou je binnen 1 vtoDi01 bericht nog steeds meerdere 'heeftBetrekkingOp' elementen kunnen hebben waarin clientvolgnummer dezelfde waarde heeft. De waarde van clientvolgnummer moet dus juist uniek zijn binnen de verzameling van 'heeftBetrekkingOp' elementen binnen een vtoDi01 bericht.

Oplossing
Corrigeer de beschrijving van deze testregel en de implementatie daarvan binnen het StUF Testplatform.

Vraag
Op dit moment staat het schema toe dat het extraElement clientvolgnummer leeg is. Dit zou correct kunnen zijn als er maar niet meer extraElementen clientvolgnummer zijn die leeg zijn, de waarde is dan immers nog steeds uniek. Is dit echter ook wat we willen?