Testregel CORV-C2.2 niet strak genoeg beschreven

5 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Testregel CORV-C2.2 niet strak genoeg beschreven

Probleem
De testregel CORV-C2.2 luidt op dit moment:

“Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde te zijn voorzien.”

Deze regel moet echter nog strakker gedefinieerd worden aangezien het nu ruimte overlaat om alleen toezichtBegindatum te plaatsen zonder toezichtSoort of nog sterker toezichtEinddatum zonder toezichtBegindatum en toezichtSoort.

Oplossing
Wijzig de omschrijving als volgt:

“Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde te zijn voorzien en vice versa. Daarnaast geldt dat als toezichtEinddatum een waarde heeft toezichtSoort en toezichtBegindatum ook van een waarde moeten zijn voorzien.”

Arjan Kloosterboer

Betreft het zorgmeldingDi01-bericht, zie de Koppelvlakbeschrijving. De voorgestelde oplossing is drie regels in één. Voorstel: twee aparte regels van maken. Regel CORV-C2.2 blijft ongewijzigd ("Indien toezichtSoort van een waarde is voorzien, dan dient ook toezichtBegindatum van een waarde te zijn voorzien"). Toevoegen regel CORV-C2.4: "Indien toezichtSoort niet van een waarde is voorzien, dan zijn ook toezichtBegindatum en toezichtEinddatum niet van een waarde voorzien.".

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 20.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

Testregel CORV-C2.4 is in het notificatieDi01-beriicht (par. 5.4) toegevoegd.
Testregel CORV00046 is toegevoegd aan het bestand met testregels.

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.