Testregel m.b.t. ongeboren kind en identificerende gegevens.

7 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Testregel m.b.t. ongeboren kind en identificerende gegevens.

Probleem
Er is nu geen testregel die in het geval van een notificatie checkt dat, als het een ongeboren kind betreft, er geen identificerende gegevens worden gebruikt maar wel een verwachte geboortedatum.

Oplossing
Definieer testregel die checkt dat er geen identificerende gegevens voorkomen als ongeboren kind.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 62.

Arjan Kloosterboer

V.w.b. de identificerende gegevens van een ongeboren kind/client zou regel CORV-B2.2 aangepast kunnen worden: "Alleen als ../../omschrijving ongelijk is aan “Client (ongeboren kind)”, dan hebben één of meer van de volgende (extra) elementen een waarde:".
De (vermoedelijke) geboortedatum van een ongeboren kind/client is een optioneel gegeven. Wijzigingsvoorstel is op dit punt m.i. n.v.t.

Robert Melskens

Arjan,

In figuur 7 staat in de rij van 'heeftBetrekkingOp' in de derde kolom het volgende:

Relatie naar objecten (OBJ)  waar de zaak betrekking op heeft, in dit geval de clienten oftewel de natuurlijke personen zijnde de (geboren of ongeboren) kinderen, met hun gegevens (waaronder het Client-volgnummer) (bij een ongeboren kind alleen de vermoedelijke geboortedatum).

en in figuur 9:

Relatie naar het object (OBJ)  waar de zaak betrekking op heeft, in dit geval  de natuurlijk persoon zijnde het kind, met de identificerende gegevens van NATUURLIJK PERSOON (bij een ongeboren kind alleen de geboortedatum).

Daaruit maak ik op dat het element 'geboortedatum' meegegeven moet worden (desnoods met een lege inhoud als het niet bekend is). Het is tenslotte een identificerend gegeven.

Is mijn interpretatie dan fout?

Arjan Kloosterboer

De door jou aangehaalde tekst bij figuur 9 betreffende heeftBetrekkingOp is niet al te accuraat. Bedoeld is dat bij een ongeborene alleen de (vermoedelijke) geboortedatum vermeld wordt, geen andere gegevens. Maar die datum is geen identificerend gegeven. En die datum is niet verplicht. Verder moet bij een ongeborene één gezaghebbende (de moeder) meegeleverd worden, met een identificerend gegeven.

Je aangehaalde tekst moet dus verbeterd worden.

 

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

De regels CORV-A3.3 (VTO) en CORV-B2.2 (Notificatie) zijn overeenkomstig aangepast en ook testregels CORV00012 resp. CORV00024  zijn aangepast in het spreadsheet.

 

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.