Testregels CORV-A3.4 en CORV-B2.3 moeten ook checken op geboortedatum

4 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
Testregels CORV-A3.4 en CORV-B2.3 moeten ook checken op geboortedatum

De testregels CORV-A3.4 en CORV-B2.3 checken nu of de elementen 'voornamen' en 'geslachtsnaam' zijn gevuld indien het element 'omschrijving' gelijk is aan “Client (kind)”.

In het informatiemodel van een Natuurlijk persoon staat echter ook dat geboortedatum verplicht is.
De testregels moeten dus ook checken of dat element voorkomt. Waarbij het natuurlijk wel leeg mag zijn als het niet bekend is.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 73.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

De testregels CORV-A3.4 en CORV-B2.3  checken nu ook op geboortedatum. Hetzelfde geldt voor de testregels CORV00013 resp. CORV00025 in het spreadsheet.

 

Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.