Testscenario SCN1-vto1 stap 3 sluit niet aan op businessrule

5 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
Testscenario SCN1-vto1 stap 3 sluit niet aan op businessrule

In testscenario SCN1-vto1 stap 3 (2de te versturen VTO-bericht) wordt aangegeven dat hierin één (ongeboren) kind aangeleverd moet worden zonder BSN maar met RNI en geboortedatum onbekend. Dit is in tegenspraak met businessrule CORV-A3.4: CORV-A3.4: De elementen geslachtsnaam, geboortedatum en geslachtsaanduiding zijn gevuld indien het element ../../omschrijving gelijk is aan “Client (kind)” (m.a.w. van een geboren kind moet de geslachtsnaam, geboortedatum en geslachtsaanduiding ingevuld zijn.)

Robert Melskens

Frank,

Deze scenario stap gaat niet over een ongeboren kind. De stap definieert het volgende:

De te testen gemeentelijke applicatie (TTA) stuurt een correct vtoDi01 bericht naar CORV (STP) met één (geboren) kind waarvan geen BSN maar wel RNI-nr bekend en geboortedatum onbekend. Er zijn geen andere (on)geboren kinderen en er is één NIET natuurlijk persoon als gezagsdrager. Er zijn geen andere belanghebbenden.

Waaruit concludeer jij dat het om een ongeboren kind gaat?
In deze beschrijving wordt verder ook niet gesteld dat de in testregel CORV-A3.4 aangehaalde elementen niet aangeleverd hoeven te worden.

Frank Bink

Excuses Robert, betreft een typefout. Gaat inderdaad over één (geboren) kind. In deze stap dient een VTO-bericht aangemaakt te worden waarin geen geboortedatum is opgenomen. Maar volgens de regel CORV-A3.4 dient o.a. geboortedatum verplicht opgenomen te worden.
Deze 2 zijn dus in tegenspraak met elkaar.

Robert Melskens

Frank,

Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het opgevoerd als issue 482193.

Robert Melskens

Frank,

Ditmaal excuses van mijn kant. Ik realiseerde me ten tijde van de voorgaande reactie niet dat het niet bekend zijn van een geboortedatum niet betekent dat je geen element geboortedatum kunt meegeven in het bericht. Je kunt immers de volgende constructie opvoeren:

<bg:geboortedatum StUF:indOnvolledigeDatum="J">20151026</bg:geboortedatum>

De definitie van de bewuste scenario stap spreekt dit niet tegen aangezien het alleen zegt dat de geboortedatum niet bekend is en niet dat er geen geboortedatum in het bericht zit. Testregel CORV-A3.4 is dus niet in tegenspraak met de definitie van het bewuste scenario. In het vtoDi01 bericht wordt dus bovenstaande constructie verwacht.