Verplicht gegeven moet een inhoudelijke waarde hebben

4 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Verplicht gegeven moet een inhoudelijke waarde hebben

In het VTO-bericht zijn diverse gegevens als verplicht gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld de geslachtsnaam van de natuurlijk persoon. Dit is ook zo beschreven in zowel de EBV- als de StUF-specificaties. Nu blijkt echter dat de interpretatie van “verplicht” verschillend is in EBV en StUF: een verplicht gegeven moet in EBV altijd een waarde hebben, terwijl in StUF ook de indicatie “waarde onbekend” mogelijk is.
Dit heeft tot gevolg dat een VTO-bericht in StUF-formaat waarbij deze indicatie voor een verplicht gegeven is gebruikt, niet vertaald kan worden naar EBV-formaat en dus niet aan de RvdK kan worden aangeleverd.

Justid is van mening dat 'Verplicht' zou moeten inhouden dat ook daadwerkelijk in een inhoudelijke waarde voorzien wordt.

Het betreft bevinding CBEV-29 (KING-issue 32).

Arjan Kloosterboer

Ons (KING) voorstel is om in het schema bij alle elementen die verplicht zijn conform het informatiemodel, het attribute  nillable op "false" te zetten. En dit door te voeren in de juli-release.

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

  • In VES (als gezaghebbende) zijn de elementen handelnaamVerkort en telefoonummer verplicht gemaakt en is nillable op "false" gezet;
  • Expliciet in het schema gedocumenteerd dat  bij de volgende verplichte elementen het attribute nillable op "false" is gezet:

        -  BSL-notificatie: datumBeslissing, toelichting
         - CTP-zorgmelding: naam
         - EDC-vto: identificatie, dct.omschrijving, creatiedatum, inhoud
         - EDC-zorgmelding: dct.omschrijving, creatiedatum
         - MDW-vto: achternaam
         - ZAKBTRBLH-notificatie: omschrijving
         - ZAKBTRBLH-vto: omschrijving
         - ZAK-notificatie: identificatie
         - ZAKOBJ-notificatie: omschrijving
         - ZAKOBJ-vto: omschrijving
         - ZAKOBJ-zorgmelding: omschrijving
         - ZAKSTT-notificatie: datumStatusGezet
         - ZAK-vto: identificatie, startdatum, registratiedatum
         - ZKT-notificatie: omschrijvingGeneriek
         - ZKT-vto: omschrijvingGeneriek
         - ZKT-zorgmelding: omschrijvingGeneriek
         - NPS-vto-gezaghebbende: geslachtsnaam
         - NNPINN-vto: statutaireNaam

  • Het verplichte element "omschrijvingGeneriek" in complexType's "ZKT-vto-btr" en ZKT-notificatie-btr is een uitzondering, daar is nillable="true" gehandhaafd wegens issues m.b.t. backwards compatibility;
  • In NNPINN-vto is het element "inn.nnpId" optioneel gemaakt (minOccurs="0");
  • In regel CORV-A3.4 en CORV-B2.3 is de eis  van verplichte voornamen komen te vervallen.
Robert Melskens
Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.