Verplichte elementen Document

7 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Verplichte elementen Document

In het CORV schema zijn bij een document alleen de identificatie, dct.omschrijving, creatiedatum en inhoud verplicht. In het koppelvlak document (pdf) zijn ook diverse andere elementen als verplicht benoemd. Kunnen wij uitgaan van de juistheid van het schema? In de voorbeeldberichten zijn ook een beperkte set elementen opgenomen (ik weet het: deze zijn niet normatief). Ook vanuit klantperspectief is het gewenst om een minimaal aantal elementen verplicht te stellen.

Hans Wieman

Voor RvdK is het essentieel dat ook de Bestandsnaam met een logische naam altijd is ingevuld. deze wordt namelijk aan hun gebruikers getoond als naam van de betreffende bijlage.

Robert Melskens

Dit wijzigingsverzoek is opgevoerd in de issuelijst van KING als nummer 17.

Arjan Kloosterboer

Conform het RGBZ zijn identificatie, titel, creatiedatum, auteur en dct.omschrijving verplicht. Wat zouden de redenen kunnen zijn om hiervan af te wijken?
In het RGBZ zijn bestandsnaam en inhoud optioneel, hier zijn ze beide verplicht. Dat laatste is wellicht wat vreemd: of de inhoud van het document wordt meegeleverd of er wordt verwezen naar het bestand waarin die inhoud vervat is (en dat meegeleverd wordt).

Henri Korver

Als ik naar het informatiemodel van het Jeugdzorgkoppelvlak kijk dan zijn alle velden van DOCUMENT verplicht behalve het veld "formaat". Dit is niet consistent overgenomen in de schema's. Voor mij een kleine moeite om dit aan te passen in de schema's. Kan ik erop vertrouwen dat de kardinaliteiten in het informatiemodel correct zijn?

Robert Melskens

Dit issue is opgenomen in de concept versie van het Jeugdzorg koppelvlak 1.0.0.

In het Informatiemodel (Koppelvlakbeschrijving. bijlage 2) is de Auteur van DOCUMENT optioneel gemaakt en Formaat verplicht gemaakt. Tevens is de XML-tag van Formaat gewijzigd in contentType.
In EDC-vto is bij alle verplichte elementen het attribute nillable op false gezet. In EDC-zorgmelding zijn geen wijzigingen doorgevoerd omdat het niet zeker is of politie in staat is de verplichte velden te vullen.
De regels CORV-A9.4 en CORV-C4.2 toegevoegd aan de Kvb om ervoor te zorgen dat het attribute xmime:contentType altijd gevuld is.

Robert Melskens

Dit issue is nu ook opgenomen in de officiele versie 1.0.0 van het StUF-koppelvlak Jeugdzorg, dat je hier kunt vinden.