Verwachte geboortedatum ongeboren kind

4 reacties / 0 nieuw
Frank Bink
Verwachte geboortedatum ongeboren kind

Tijdens het doorlopen van de test op het STP krijgen we de volgende melding: 
Attribute heeftBetrekkingOp/gerelateerde/
natuurlijkPersoon/geboortedatum/
@indOnvolledigeDatum=StUF:indOnvolledigeDatum="J"
should have value='V' or this attribute should be missing.

In het XML-bericht leveren we de waarde 'J' mee bij indOnvolledigeDatum. Dit is volgens de .xsd een geldige waarde (mogelijke waarde D, M, J of V), maar wordt op het STP afgekeurd. Tijdens de ketentest met CORV en RvdK wordt een vtoDi01-bericht met hierin de waarde 'J' wel geaccepteerd.

 

Frank Samwel

Ik neem hier aan dat dit gaat over de eerste stap in scenario "SCN 1 - vto 1". En dat de melding komt uit regel "CORVC00001".

Deze regel is gebaseerd op de volgende zinsnede in de beschrijving in de testset "één (geboren) kind waarvan BSN en geboortedatum bekend". Hier is bedoeld met "geboortedatum bekend" dat de volledige geboortedatum bekend is. Ook het geboortejaar moet dus bekend zijn. Om deze reden wordt StUF:indOnvolledigeDatum="J" afgekeurd.

Frank Samwel

Of misschien wordt hier bedoeld stap 7 van het vtoDi01 scenario (of stap 13 van scenario SCN 1 - vto 1 - JZA).

Hierbij is beschreven voor het ongeboren kind: "met bekende verwachte geboortedatum". Hier wordt mee bedoeld dat de volledige datum bekend is. Een indicatie onvolledige datum (anders dan met waarde "V") wordt dan niet verwacht.

Frank Bink

Betreft inderdaad stap 13 van SCN1. In deze casus dient 1 ongeboren kind met bekende verwachte geboortedatum opgenomen te worden. Dit hebben we niet goed geïnterpreteerd. Melding kan gesloten worden.