VTO met een geboren en ongeboren kind

4 reacties / 0 nieuw
Robin Masters
VTO met een geboren en ongeboren kind

Hallo,

We sturen in deze VTO twee kinderen mee waarvan er 1 geboren is en 1 ongeboren maar deze word door JustId afgewezen omdat:

(A) Bij een ongeboren kind moet precies 1 gezaghebbende opgenomen worden 'ouder, gezag niet benoemd'; de moeder (clientvolgnummer: 2). .

(B) Bij een ongeboren kind moet precies 1 gezaghebbende opgenomen worden 'ouder, gezag niet benoemd'; de moeder (clientvolgnummer: 2). . Het telefoonnummer van een moeder van een ongeboren kind moet vermeld worden (clientvolgnummer: 2). .

 Als terug koppeling heb ik van JustId te horen gekregen:

Volgens de StUF specificaties (zie bijlage CORV-A5.5a, blz. 27) moet de moeder van een in een VTO worden opgenomen als heeftAlsBelanghebbende met de omschrijving “ouder, gezag niet benoemd”. In de VTO staat “ouder met gezag” (wat voor clientvolgnummer 1 ook inderdaad het geval is maar voor clientvolgnummer 2 moet dit dus volgens StUF “ouder, gezag niet benoemd” zijn).

Als dat waar is moet een ouder twee omschrijvingen krijgen of moet een ouder twee keer worden opgevoerd.
Maar volgens mij mag dal alleen niet volgens de specificatie:

CORV-A5.6:  Voor dezelfde gezaghebbende (BETROKKENE) mag het element “heeftAlsBelanghebbende” maar één keer voorkomen. In geval van gezag over meerdere kinderen wordt er voor elk kind een clientvolgnummer aan dezelfde gezagsdrager toegekend. Met andere woorden: het is niet de bedoeling dat voor elk extra kind een nieuw voorkomen van de gezaghebbende wordt opgevoerd.

Ik zou graag willen weten wat er moet gebeuren in dit scenario.

Robert Melskens

Robin,

Hier geldt regel CORV-A5.5b en niet regel CORV-A5.5a. Er zijn immers meerdere kinderen waarvan er 1 ongeboren is:

Als er meer elementen ../heeftBetrekkingOp zijn en de waarde van één van de elementen ../heeftBetrekkingOp/omschrijving gelijk is aan “Client (ongeboren kind)” dan is er precies één element ../heeftAlsBelanghebbende aanwezig die verwijst naar het ongeboren kind (..../heeftBetrekkingOp/..), Hiervan heeft het element ./omschrijving de waarde “ouder, gezag niet benoemd” en hierbij is de natuurlijk persoon van het vrouwelijk geslacht. Oftewel, als het VTO betrekking heeft op meerdere kinderen waarvan één ongeboren kind, dan wordt bij dat kind alleen de gezaghebbende zijnde de moeder geleverd met de rolomschrijving die hoort bij een ongeboren kind.

Bij de moeder wordt ook aan het andere kind gerefereerd maar de omschrijving komt overeen met die voor een ongeboren kind.

Robin Masters

Hoi Robert,

Dus zodra er sprake is van een ongeboren kind zal de rol van de moeder 'ouder, gezag niet benoemd' zijn, ongeacht of er ook andere kinderen zijn.

Lijkt mij een beetje gek maar ik ga het doorvoeren.

Robert Melskens

De moeder wordt slechts 1 x meegegeven en haar rol krijgt de waarde “ouder, gezag niet benoemd”. Alleen de rol die hoort bij het ongeboren kind wordt dus vermeld.