Wie is de moeder van het ongeboren kind t.b.v. de terugkoppelingZorgmelding

4 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Wie is de moeder van het ongeboren kind t.b.v. de terugkoppelingZorgmelding

Een leverancier stelde de volgende vraag.

Met een zorgmelding kunnen allerlei betrokkenen meegeleverd worden: de jeugdige waarop de melding betrekking heeft en allerlei 'belanghebbenden' met hun jeugdzorgrol (zoals genoemd in de desbetreffende referentielijst). Indien de melding een ongeboren kind betreft dan kan geen jeugdige meegeleverd worden en is de afspraak dat in ieder geval de aanstaande moeder als belanghebbende geleverd wordt. In de terugkoppeling op de zorgmelding moet in dat geval die moeder als belanghebbende meegeleverd worden. Hoe weet je nu welke van de, met de zorgmelding meegeleverde, belanghebbenden de terug te koppelen aanstaande moeder is. De koppelvlakbeschrijving specificeert dit niet expliciet.   

Opgevoerd als issue 477581.

Arjan Kloosterboer

De zorgmelding komt van Politie en Halt en ontstaat dus als EBV-bericht. In de XSD daarvan wordt omtrent belanghebbenden in rollen niets afgedwongen. In de codeerinstructie voor dit bericht staat m.b.t. de rolomschrijvingen: "Indien de melding betrekking heeft op een ongeboren kind, een van de JZXMLRollenPartij codes van de ouder gebruiken.". In de procesafspraken staat dat de moeder meegeleverd wordt. Je mag dan een persoon met een ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht verwachten. Er kunnen evenwel meer belanghebbenden meegeleverd worden. Theoretisch is niet uit te sluiten dat er nog een persoon met een (andere) ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht meegeleverd wordt. Rara, wie is dan degene die meegeleverd wordt in de terugkoppeling?

M.i. zijn hiervoor twee oplossingen.
De ene oplossing is dat in de applicatie waarin de zorgmeldingen verwerkt worden, de gebruiker indien nodig zelf 'aanwijst' welke belanghebbende (bij de ontvangen zorgmelding) meegeleverd moet worden in de terugkoppeling.
De andere oplossing is dat we een regel opnemen bij het zorgmelding-bericht (in de koppelvlakbeschrijving) die voorschrijft dat, in het geval van een ongeboren kind, er precies één belanghebbende meegeleverd wordt met een ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht. Dat sluit niet aan bij de eerder genoemde codeerinstructies, wel bij de procesafspraken. Hoewel dit niet voorziet in een aanstaand lesbisch ouderpaar waarbij beide ouders meegeleverd worden als belanghebbende. Dat zou er toe neigen te eisen dat er minimaal één belanghebbende meegeleverd wordt met een ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht. Mochten er meerdere zijn, laat dan de programmatuur beslissen welke van deze meegeleverd wordt in de terugkoppeling.

 

John Rooijakkers

Ik ben geen voorstander van de "ene" oplossing omdat alleen de zender van het bericht kan bepalen wie "bedoeld is" als de moeder. Zeker in het geval van een lesbisch echtpaar zou de zender moeten weten welke van beide ouders de (dragende) moeder is van het ongeboren kind.

Persoonlijk ben ik voorstander om in het geval van een ongeboren kind af te spreken dat de (dragende) moeder als "eerste belanghebbende" (Persoon) opgenomen wordt. Dit sluit aan bij de "andere" oplossing maar maakt alles wat eenvoudiger en vooral ook robuuster (zeker gezien de hierna volgende opmerking).

Let wel: indien we afspreken dat "een ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht" moet worden geselecteerd, dan moet de ontvanger er ook altijd vanuit kunnen gaan dat er (minimaal één) zo'n betrokkene relatie aanwezig is en nooit geconfronteerd mag worden met de situatie dat er (in geval een ongeboren kind) wel een betrokken persoon is opgenomen, maar dat hierbij geen ouder-rol of vrouwelijk geslacht is opgenomen.

Arjan Kloosterboer

John stelt in zijn reactie hierboven voor om "om in het geval van een ongeboren kind af te spreken dat de (dragende) moeder als 'eerste belanghebbende' (Persoon) opgenomen wordt." in het zorgmelding-bericht. En dat die eerstgenoemde belanghebbende meegeleverd wordt als belanghebbende in het zorgmeldingTerugkoppeling-bericht voor een ongeboren kind. 

Daarmee zouden we het fenomeen 'volgorde' introduceren waarmee rekening gehouden zou moeten worden. Is dat wenselijk en haalbaar? Ik twijfel. Tussen ontvangst en terugkoppeling zit enige tijd. Hoe slaat de applicatie de gegevens uit de zorgmelding op? Is daar na enige tijd nog de volgorde uit af te leiden?

Gezien codeerinstructie en procesafspraken van het EBV-zorgmelding-bericht stel ik voor als regel (bij het zorgmelding-bericht in de koppelvlakbeschrijving)  voor te schrijven dat, in het geval van een ongeboren kind, er minimaal één belanghebbende meegeleverd wordt met een ouder-rol en van het vrouwelijk geslacht (scherper kan de regel niet, gezien codeerinstructie en procesafspraken). Voor de terugmelding zouden we de afspraak kunnen maken dat, indien er meerdere van deze belanghebbenden geleverd zijn, bij voorkeur de eerste als belanghebbende geleverde persoon teruggeleverd wordt.