Wijzigingsvoorstel VTO-update (#784341)

8 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Wijzigingsvoorstel VTO-update (#784341)

Uit de inventarisatie van wensen voor de nieuwe versie van het Jeugdzorg-koppelvlak ('StUF-CORV') is onder andere de behoefte voortgekomen aan de mogelijkheid om een aanvulling te sturen op een eerder ingediend VTO. Hiertoe is een wijzigingsvoorstel ingediend, zie de bijlage.

De vraag is in welke functionaliteit dat nieuwe bericht moet voorzien:
- Kunnen wijzigen en aanvullen van alle gegevens, gestructureerd met was/wordt?
- Kunnen aanvullen van bepaalde gegevens, zoals meer belanghebbenden (meer niet-jeugdige-partijen) en meer documenten?
- Kunnen aanvullen van bepaalde gegevens (voorgaande) i.c.m. het overschrijven van andere gegevens? 

Graag vernemen we meer concreet in welke behoefte een VTO-update-bericht moet voorzien. Tevens vernemen we graag onderbouwde voorkeuren voor het soort bericht dat hiervoor ontworpen moet worden (was/wordt-bericht of anders).  

Nb. De nieuwe versie (1.1) staat gepland voor november 2016.

Jarich Ypma

Dag Arjan,

Op zich een sympathiek voorstel. Vanuit de praktijk herken ik dat een gemeente wel eens een verzonden bericht wil aanvullen. Dit is meestal echter niet vanwege nieuwe informatie, maar vaker vanwege vergeten informatie. Of dit in de praktijk nu echt zo'n groot probleem is dat we er een hele systematiek met updates voor in het leven moeten roepen, daar ben ik nog niet van overtuigd.

Leeft deze vraag daadwerkelijk breed in gemeenteland? Mij is dat namelijk niet bekend.

Groet,

Jarich Ypma, Solviteers

John Rooijakkers

Ik deel de mening van Jarich.

Groeten,

John Rooijakkers (PinkRoccade)

Ron Broekhuizen

Vanuit de VT's heb ik ook niet gehoord dat dit een wens is

Erwin Ilgun

Wij sluiten ons aan bij Jarich en John. Dit is ook bij ons niet als een wens van gebruikers geuit.

Ruud Leenen

Vanuit VT herken ik deze wens wel maar alleen uit de beginperiode in 2015. Bij iedere eerste implementatie bij een VT organisatie van de wijze van registratie van een VTO en de verwerking tot (eenmalig) bericht kwam steevast de vraag: en hoe geven we dan wijzigingen door via CORV.

Het antwoord was steevast: niet in voorzien. Wellicht dat men daarin berust heeft en het sindsdien niet meer aan mij als leverancier vraagt. Ook hier laat ik het graag aan het veld (vertegenwoording VT) al dan niet via de VNG om actueel de behoefte en toegevoegde waarde duidelijk te krijgen. Immers, men heeft nu al zijn weg gevonden om wijzigingen (aanvullingen en/of correcties) aan de RvdK door te geven en wellicht is die wijze wel zo effectief.

Gerrit Duizer

Ook wij hebben deze wens niet vanuit onze klanten gehoord en sluiten dus aan bij de anderen om dit niet in een update mee te nemen.

René Schrieken

Wij horen dit zowel van VT organisaties als Gemeenten. Ik vermoed dat onze klanten dan een andere weg zoeken om deze gegevens bij de RvdK te krijgen om te voorkomen dat de zaak niet behandeling wordt genomen. Dat lijkt mij ongewenst en onveilig. Ik vraag me wel af of was-wordt berichten dan de beste oplossing is.