Zorgmelding: element ZKN:kenmerk en ZKN:heeftAlsInitiator

3 reacties / 0 nieuw
Ruud Leenen
Zorgmelding: element ZKN:kenmerk en ZKN:heeftAlsInitiator

Volgens de grafische weergave bladzijde 30, koppelvlakbeschrijving StUF Koppelvlak Jeugdzorg, kan het element ZKN:kenmerk 0 - oneindig maal voorkomen in een bericht. Ik heb tot dusverre alleen voorbeelden voorbij zien komen met 0 of 1 maal aanwezig in een bericht.

Klopt het dat in de praktijk meervoudig waarden aanwezig kunnen zijn in een bericht? Of had er in de grafische weergave 0-1 moeten staan?

Nu ik dit schrijf vraag ik me hetzelfde ook af voor ZKN:heeftAlsInitiator.

 

Arjan Kloosterboer

Het groepattribuut 'Kenmerk' van ZAAK wordt gebruikt om de referentie van zorgmeldingen van de Politie (het registratienummer van het zorgformulier) vast te leggen. In het informatiemodel is uitgegaan van de veronderstelling dat het kan voor komen dat, gedurende de uitvoering van een zaak van het type 'Signaal behandelen' (die gestart is n.a.v. een zorgmelding van de Politie), er nog een zorgmelding wordt ontvangen over dezelfde jeugdige. Dat leidt tot twee zorgmeldingen bij dezelfde zaak en dus twee zorgformulieren en dito registratienummers. Vandaar dat de kardinaliteit van het groepattribuut 0..N is. Een zorgmeldingbericht bevat evenwel slechts één zorgformulier met slechts één registratienummer. Vandaar dat het element 'kenmerk' slechts één maal in het zorgbericht voor komt.

V.w.b. de initiator van een zaak, dit is er precies één. In informatiemodel en bericht.

Robert Melskens

Ruud,

Zoals je in de reactie van Arjan kunt lezen mogen beide elementen maximaal 1 keer voorkomen. Een foutje in het schema dus. het heeft echter weinig zin om deze fout in de volgende release te herstellen aangezien het schema op de schop gaat. We kunnen er natuurlijk wel voor zorgen dat, mochten deze elementen in de nieuwe versie van het schema terugkeren, we in dat schema niet weer dezelfde fout laten terugkeren.  Om die reden heb ik deze bug opgenomen in onze issueregistratie.

Dit wijzigingsverzoek heb ik opgevoerd in de issueregistratie van KING als nummer 441919.