Bijlagen in StUF EF berichten

2 reacties / 0 nieuw
Jeffrey Gortmaker
Bijlagen in StUF EF berichten

In sommige StUF EF 2.04 berichten worden bijlagen opgenomen. In bijvoorbeeld het evenementenformulier kan worden gevraagd om een situatieschets met daarop o.a. de biertaps en toiletten bij te sluiten.
Er loopt een discussie over bijlagen op in de expertgroep, o.a. in het kader van StUF-ZKN. Op dit moment is het nog niet duidelijk welke kant deze discussie op gaat. In de StUF EF 2.04 berichten is gekozen voor een rechtstreekse terugvertaling van de in de eerdere 3.00 berichten, nl. Base64binary.
Levert dit voor iemand onoverkomelijke problemen op?

Jeffrey Gortmaker

Graag hebben we een reactie op dit punt tegen het einde van volgende week, anders gaan we er vanuit dat iedereen met de voorgestelde oplossing uit de voeten kan.