Geen Geneste Elementen in ef0204

2 reacties / 0 nieuw
Jeffrey Gortmaker
Geen Geneste Elementen in ef0204

Na een terechte opmerking van PinkRoccade op de eerste versie van de STUF EF0204 berichten is geconstateerd dat het gebruik van groepen (container elementen op XML-niveau) niet wordt toegestaan in StUF 2.04. In StUF 0204 zijn de geneste elementen in tegen stelling tot de eerdere versie ef0300 niet zijn toegestaan.

Hierop zijn de berichten, ook die reeds eerder zijn uitgeleverd, aangepast door de groepen “plat te slaan”.

Wel zou in StUF 2.04 het XML group-mechanisme toegepast kunnen worden (http://www.w3schools.com/schema/el_group.asp).

Punten voor feedback zijn:

  1. Is de 'platgeslagen' structuur nu zodanig, dat deze verwerkt kan worden door de 2.04 programmatuur van de leveranciers?
  2. Levert het eventueel gebruik van het group-mechanisme problemen op voor de 2.04 programmatuur?
  3. Levert het gebruik van het Group-mechanisme grote voordelen tov. de huidige ‘platgeslagen structuur’?
Jeffrey Gortmaker

Graag hebben we een reactie op dit punt tegen het einde van volgende week, anders gaan we er vanuit dat iedereen met de voorgestelde oplossing (platgeslagen structuur) uit de voeten kan.