HTTPS verplicht maken voor StUF-EF?

2 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
HTTPS verplicht maken voor StUF-EF?

Omdat e-formulieren veelal vertrouwelijke informatie bevatten lijkt het zeer wenselijk om het gebruik van https (dat is http inclusief encryptie en betrouwbare identificatie) verplicht voor te schrijven. Bovendien voorkomt dit veel integratieproblemen. Als de ene partij wel met SSL/TLS werkt en ander niet dan kunnen ze niet koppelen. Zie ook de discussie op het StUF 3 forum.

Henri Korver

In de afgelopen StUF Expertgroep vergadering van 16 september waren alle aanwezige leden het er unaniem over eens dat het zeer wenselijk is dat https verplicht wordt voorgeschreven in het sectormodel StUF-EF.