Meeverhuizen ouders voor meerderjaardig kind

2 reacties / 0 nieuw
Dennis de Wit
Meeverhuizen ouders voor meerderjaardig kind


Het GEMMA formulier voor Verhuizing Doorgeven (GS11VHD) voorziet niet in het meeverhuizen van ouders. Ook het sectormodel EF kent onder de entiteit VHD geen mogelijkheid om ouders mee te geven. Volgens de GBA moet dit in bepaalde gevallen wel mogelijk zijn. Is er bewust voor gekozen om dit niet via een e-formulier te ondersteunen?

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

  • iedere meerderjarige voor zichzelf;
  • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een gemachtigde.

bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoord...

Remko de Haas

Formulier moet aangepast worden om een verhuizing ook mogelijk te maken voor: ouders voor inwonende meerderjarige kinderen en meerderjarige kinderen voor inwonende ouders. (Voorlopig blijft het nog niet mogelijk voor de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld en een gemachtigde.) Dit is opgenomen op de RFC-lijst.