Nieuwe versie van de mapping

1 bericht / 0 nieuw
Jeffrey Gortmaker
Nieuwe versie van de mapping

Er zijn enkele onvolkomendheden gesignaleerd in de mapping van "Schade na Ramp" (met dank aan Act One).
Een nieuwe versie van de mapping is toegevoegd.
De berichtdefinities waren correct en blijven ongewijzigd.