In release notes gedefinieerde StUF-EF regels verwerken in XML-Schema's

1 bericht / 0 nieuw
Robert Melskens
In release notes gedefinieerde StUF-EF regels verwerken in XML-Schema's

In de release notes van StUF-EF komen een viertal regels voor waaraan een StUF-EF bericht moet voldoen, te weten:

  • Binnen een StUF-EF bericht mag het element 'indicatorOvername' alleen de waarde 'I' hebben.
  • De elementen 'aanvraagnummer' en 'aanvraagdatum' moeten in een StUF-EF bericht opgenomen worden.
  • Het element 'isAangevraagdDoor' moet voorkomen in het bericht.
  • In elk aanvrager element moet het element 'indStatusInfo' voorkomen.

De eerste regel is al in de StUF-EF schema's opgenomen.
De andere 3 zou echter ook door het XML-Schema afgedwongen kunnen worden.

Ik stel voor om dit in de eerstvolgende release van StUF-EF dan ook op te nemen in de XML-Schema's.