VGH verwijst naar ABT-stuurgegevens in ef0310.msg.xsd

1 bericht / 0 nieuw
Peter Breuls
VGH verwijst naar ABT-stuurgegevens in ef0310.msg.xsd

Tijdens het behandelen van het in het StUF 3-forum genoemde XSD-validatieprobleem stuitte ik op dit fragment:

<element name="vghLk01"> <complexType> <sequence> <element name="stuurgegevens" type="StUF:StuurgegevensKennisgeving-ABT"/> <element name="parameters" type="StUF:Parameters"/> <element name="object" type="EF:VGH-kennisgeving" maxOccurs="2"/> </sequence> </complexType> </element>

Dit heeft als resultaat dat er in het VGH-kennisgevingsbericht volgens de validatie een waarde 'ABT' wordt verwacht binnen StUF:entiteittype.