RFC: Toevoegen Bv01 functionele asynchrone response

1 bericht / 0 nieuw
Michiel Verhoef
RFC: Toevoegen Bv01 functionele asynchrone response

In de keten is nog geen bevestigingsbericht voorzien waarmee de ontvanger kan laten weten dat een ontvangen bericht daadwerkelijk goed verwerkt is. Hiervoor is in de StUF standaard het Bv01 bericht voorzien. Het functionele asynchrone foutbericht Fo01 waarmee de ontvanger kan laten weten dat een bericht niet verwerkt kon worden is reeds opgenomen in de WSDL.

Voorstel van deze RFC is het Bv01 bericht op te nemen in de WSDL. Voor de uitwerking zie het bijgevoegde WSDL bestand.