CreeerZaak met natuurlijkPersoon

3 reacties / 0 nieuw
Ernst Jan Visser
CreeerZaak met natuurlijkPersoon

We gebruiken de testset 'Zaak- Document services 1.2' om onze integratie dagelijks te testen. Ik mis in deze testset een (voor ons zaaksysteem) belangrijke test: een CreeerZaak bericht met daarin een 'natuurlijkPersoon' (NPS) als gerelateerde van 'heeftAlsInitiator'. Daarnaast zou ook een vestiging (VES) als initiator erg prettig zijn zodat we het (automatisch) koppelen van deze entiteiten goed kunnen testen. Deze twee entiteiten als initiator wordt in onze praktijksituaties bij klanten veelvuldig gebruikt.

Er worden nu 2 vrijwel dezelfde creeerZaak berichten verstuurd in deze testset. Meer variatie in deze twee berichten of nog meer verschillende varianten achten wij erg wenselijk.

Ernst Jan Visser

Zouden de beheerders van het StUF test platform óf het zs-dms test-scenario a.u.b. een reactie kunnen geven op mijn verzoek?

Frank Samwel

Beste Ernst Jan,

Dank voor je goede suggestie. We zijn voor Zaak- en Documentservices terughoudend in het uitbreiden van de testset, aangezien er binnenkort een nieuwe versie van de standaard komt. Voor deze nieuwe versie van de standaard zullen we ook de testset uitbreiden.

Ik heb nu in het scenario in de tweede zaak een natuurlijk persoon als initiator gezet. Een vestiging heb ik nu niet in het scenario, want daarvoor zouden er extra teststappen moeten worden toegevoegd.