Fout in testregel BGWZ000004

6 reacties / 0 nieuw
Han Welmer
Fout in testregel BGWZ000004

Ik heb het bgrVBI_Lk03 samengestelde bericht van de BAG berichtencatalogus via ad-hoc validatie aangeboden aan het StUF test platform. Dit bericht heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een bgrVBI_Lk03 bericht met daarbinnen aoaLk01(Toevoeging) en een vboLk01(Toevoeging).
  • Tijdstipregistratie en beginGeldigheid van de AOA eb VBO zijn gelijk
  • De volgorde van de entiteiten in het bericht is eerst AOA en daarna VBO.

De testregel “BGWZ000004” geeft een foutmelding op dit bericht. Volgens mijn mening is dit onjuist daar het bericht aan alle voorwaarden voldoet volgens het commentaar bij de regel en de XSDs.

Frank Samwel

Dit is een issue in het StUF Testplatform. Dit wordt opgelost in de eerstvolgende (minor) release van het Testplatform.

Frank Samwel

De oplossing is doorgevoerd op het StUF Testplatform. De fout in de testregel komt nu niet meer voor.

Marteyn Heijlaerts

Ook wij hebben een Lk03 samengestelde bericht van de BAG berichtencatalogus via de ad-hoc validatie aangeboden aan het StUF test platform.

Dit bericht heeft de volgende kenmerken:

  • Het is een bgrCOG_Lk03 bericht met daarbinnen aoaLk01(Toevoeging) en een vboLk01(Toevoeging).
  • Tijdstipregistratie en beginGeldigheid van de AOA en VBO (TGO) zijn gelijk
  • De volgorde van de entiteiten in het bericht is eerst AOA en daarna VBO.

Alleen de testregel “BGWZ000004” geeft een foutmelding op dit bericht. Ik heb het bericht van Han Welmer gevalideerd en ook deze faalt op code BGWZ000004. Het lijkt erop dat deze bug in versie 1.3.1 nog aanwezig is.

Frank Samwel

We hadden verwacht dat dit zou zijn opgelost met een fix die we gedaan hebben, daarbij lukt het wel andere -vergelijkbare- berichten zonder BGWZ000004 te verwerken. Helaas blijkt dit niet het geval. We zoeken uit waarom in dit geval de BGWZ000004 toch een fout geeft.

Frank Samwel

Het issue is inmiddels opgelost in de laatste versie van het StUF Testplatform. Ik heb getest met het bericht "bgrVBI_Lk03_T-aoaLk01_T-vboLk01.txt" en deze geeft geen fout meer op regel BGWZ000004.