Foutieve SOAPAction in scenario creeerZaak (P) uit categorie Zaak-Document services

4 reacties / 0 nieuw
Andy Verberne
Foutieve SOAPAction in scenario creeerZaak (P) uit categorie Zaak-Document services

In de compliancy test van de categorie Zaak-Document Services zit o.a. het test scenario creeerZaak (P) (50074951). In dit scenario wordt 2 keer een zakLk01 bericht naar het te testen zaak systeem verstuurd. Hierbij wordt in de HTTP header de volgende SOAPaction meegegeven: "creeerZaak_Lk01". Dit is onjuist. In de WSDL van Zaak-Document Services staat in de binding dat de SOAPAction moet zijn: "http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310/creeerZaak_Lk01".

Binnen de  OntvangAsynchroon WSDL van Zaak-Document services zitten de volgende 3 methodes welke alle drie een zakLk01 bericht verwachten: creeerZaak_Lk01, actualiseerZaakstatus_Lk01 en updateZaak_Lk01. Zonder de juiste SOAPAction kan het web services framework wat gebruikt wordt binnen het zaaksysteem niet bepalen voor welke van de 3 methodes het inkomende zakLk01 bericht bedoeld is.

De juiste SOAPAction kan binnen het StUF Test platform geconfigureerd worden in de tab "Extra Configuratie" in de details van het test bericht. Graag deze soap action corrigeren. Graag ook bij alle andere berichten de juistheid van de geconfigureerde SOAP Action controleren

Michael Elgersma

De Compliancy testset voor de Zaak-Documentservices alsmede alle andere compliancy testset zijn op consistentie met de bijhorende WSDL's uit de standaarden vergeleken en waar nodig zijn de correcte SoapActions doorgevoerd.

Andy Verberne

Nu de SOAPActions zijn gecorrigeerd zijn de test sets in feite gewijzigd. Dit impliceert dat de bestaande compliancy rapporten niet geldig zijn en dat de leveranciers opnieuw een compliancy test moeten uitvoeren.

Michael Elgersma

Beste Andy,


De bestaande compliancy rapporten blijven geldig. Een compliancy rapport geeft aan dat op moment waarop de test is uitgevoerd, het betreffende softwareproduct voldoet aan de regels die op dat moment in gebruik waren om compliancy te bepalen.
Er worden voortdurend fouten opgelost in het StUF Testplatform en in de standaarden (in de vorm van patches). Het is bewerkelijk om bij elke aanpassing alle leveranciers opnieuw te laten testen. Naarmate een testrapport ouder wordt neemt de waarde ervan af. Een leverancier moet overigens altijd een nieuwe test uitvoeren bij elke nieuwe release van de software en/of als er een andere versie van de standaard wordt ondersteund.
 

Groeten,

Michael Elgersma