Lk01 messages have the wrong order in Lk03 message. Lk01 compared by root name.

4 reacties / 0 nieuw
Kevin Cruijssen
Lk01 messages have the wrong order in Lk03 message. Lk01 compared by root name.

We hebben een bericht waarbij de volgende foutmelding wordt gegeven:

Lk01 messages have the wrong order in Lk03 message. Lk01 compared by root name. Incorrectly ordered Lk01 messages are 1, 2

Ik heb de onnodige delen van het bericht even weggehaald, waarna er het volgende overblijft:

<BG:bgrVBI_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <BG:pndLk01>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="W">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>1994031700000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
    </BG:object>
    <BG:object StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="W">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>2016071100000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>2016071109205322</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
  </BG:pndLk01>
  
  <BG:aoaLk01-toevoegen>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="T">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>2016071100000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>2016071109205322</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
  </BG:aoaLk01-toevoegen>
  
  <BG:aoaLk01-toevoegen>
    <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="T">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>2016071100000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>2016071109205322</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
  </BG:aoaLk01-toevoegen>
  
  <BG:vboLk01-toevoegen>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="T">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>2016071100000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>2016071109205322</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
  </BG:vboLk01-toevoegen>
  
  <BG:vboLk01-toevoegen>
    <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="xxxxxxxxxxxxxxxx" StUF:verwerkingssoort="T">
      <StUF:tijdvakGeldigheid>
        <StUF:beginGeldigheid>2016071100000000</StUF:beginGeldigheid>
      </StUF:tijdvakGeldigheid>
      <StUF:tijdstipRegistratie>2016071109205322</StUF:tijdstipRegistratie>
    </BG:object>
  </BG:vboLk01-toevoegen>
</BG:bgrVBI_Lk03>

In de StUF-TestPlatform regels die bij de error vermeld staan, staat dat er eerst op tijdstipregistratie gesorteerd wordt; als deze gelijk zijn op tijdvakgeldigheid/beingGeldigheid; als die gelijk zijn op berichtsoort in de volgorde: gemLk01, wplLk01, oprLk01, pndLk01, aoaLk01, vboLk01, ligstaLk01, ogoLk01, otrLk01; en ten slotte als die ook gelijk zijn op mutatiesoort in de volgorde: F (correctie); T (toevoeging); V (beëindiging); W (overige wijzigingen).

Als ik in de implementatie-tab kijk van de error zie ik dit ook terug in de code van het StUF-TestPlatform.

Toch krijg ik bij het bericht hierboven een error m.b.t. de root name, wat aangeeft dat het pndLk01-blok onderaan moet komen te staan voor een valide StUF-TestPlatform bericht. Dit komt niet overeen met de volgorde, waarin pndLk01 voor aoaLk01 en vboLk01 zou moeten komen.. De validatie fout die gegeven wordt en de regels/code die gedefinieerd zijn lijken dus tegenstrijdig.

 

Of begrijp ik iets gewoon niet helemaal goed, of zit er toch ergens een fout in het StUF-TestPlatform wat niet terug te vinden is in het stuk code in de implementatie-tab. Waar zit mijn fout?

(Ik heb de complete foutmelding aan de bijlage toegevoegd. En ik zal even kijken of ik een compleet test-bericht toe kan voegen.)

PS / Off-topic: Er staat een typfout in de foutmelding: Er staat W (beëindiging); W (overige wijzigingen), i.p.v. V (beëindiging); W (overige wijzigingen). (Tweemaal W, i.p.v. V en W.)

Kevin Cruijssen

In de bijlage is complete bericht te vinden (met echte data vervangen voor test-data).

Bijlage

bgrVbi fout.xml
Frank Samwel

Er zat inderdaad een fout in de implementatie van de regel. Het herkende bericht aoaLk01-toevoegen niet als een aoaLk01.

We hebben het opgelost en doorgevoerd als hotfix. Het bericht bgrVbi fout.xml valideert nu wel.

Kevin Cruijssen

Bedankt voor de reactie en de snelle fix.