Message Code is not specified bij perfect GGK-bericht

2 reacties / 0 nieuw
Albert Waninge
Message Code is not specified bij perfect GGK-bericht

Bij de ad hoc-test met GGK-voorbeeldberichten (zie hieronder), die ik van GEMMA online heb gehaald, krijg ik een onverklaarbare foutmelding: "Message Code is not specified." De waarde voor 'Test Regel Code' is STP00153.

De berichtcode is gespecificeerd zoals het hoort, dus daar zou het niet aan moeten liggen...? Ik zou graag horen waar dit aan ligt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2009 (http://www.altova.com)-->
<GGK:envelopHeenbericht-ggk_Di01 xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:GGK="http://www.egem.nl/StUF/sector/ggk/0310" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
    <GGK:stuurgegevens>
        <StUF:berichtcode>Di01</StUF:berichtcode>
        <StUF:zender>
            <StUF:organisatie>0548</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>Wmo Applicatie</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>test</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker>gebruiker1</StUF:gebruiker>
        </StUF:zender>
        <StUF:ontvanger>
            <StUF:organisatie>CAK</StUF:organisatie>
            <StUF:applicatie>GGk</StUF:applicatie>
            <StUF:administratie>test</StUF:administratie>
            <StUF:gebruiker>gebruiker1</StUF:gebruiker>
        </StUF:ontvanger>
        <StUF:referentienummer>9c0f7b90-5c69-11e5-a837-0800200c9a66</StUF:referentienummer>
        <StUF:tijdstipBericht>20160421132514</StUF:tijdstipBericht>
        <StUF:functie>WMO301</StUF:functie>
    </GGK:stuurgegevens>
    <GGK:parameters>
        <GGK:referentienummerBericht>123456789012</GGK:referentienummerBericht>
        <GGK:applicatieVersie>0004</GGK:applicatieVersie>
        <GGK:applicatieSubversie>0003</GGK:applicatieSubversie>
        <GGK:functieVersie>0001</GGK:functieVersie>
        <GGK:functieSubversie>0001</GGK:functieSubversie>
        <GGK:bericht StUF:bestandsnaam="WMO301.txt" xmime:contentType="application/xml">SGllciBzdGFhdCBoZXQgaGVlbmJlcmljaHQ=</GGK:bericht>
    </GGK:parameters>
</GGK:envelopHeenbericht-ggk_Di01>

Frank Samwel

Beste Albert, Het StUF Testplatform is nu niet ingericht voor het testen van GGK berichten. In het testplatform zijn de schema's voor GGK berichten niet bekend. Het testplatform kan daarom niet bepalen hoe bericht envelopHeenbericht-ggk_Di01 eruit zou moeten zien.