Ontvangst van synchrone Fo01 response is niet correct

2 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Ontvangst van synchrone Fo01 response is niet correct

Betreft testset: StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) 0.9.04 (ID = 63406)

Bij het versturen van een vtoDi01 bericht wordt een Fo01 bericht als synchrone response teruggestuurd. Dit is niet correct omdat als synchrone response een Bv03 of Fo03 teruggestuurd moet worden. Eventueel kan daarna asynchroon een Bv01 of Fo01 worden teruggestuurd.

Deze fout belemmert het testen van het CORV koppelvlak en moet opgelost worden.

Onderstaand nog wat aanvullende informatie uit onze logs:

Foutdetails: Antwoordbericht Fo01Bericht geretourneerd door Service Provider Collectieve Opdracht Routeer Voorziening wordt niet ondersteund door de service StUFOntvangAsynchroonZKN.

PS:"Het bericht is wel afgeleverd maar wij verwachten als synchrone respons geen asynchroon bericht terug (is niet conform StUF en wsdl).

Michael Elgersma

John,

We pakken het issue op en komen hier zo spoedig mogelijk op terug. De persoon in kwestie wie hier over gaat binnen KING is helaas deze week afwezig dus het zal even tot volgende week moeten wachten, excuses daarvoor.

Michael