Problemen validatie StUF TestPlatform

4 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Problemen validatie StUF TestPlatform

Bij het valideren van onze berichten middels de ad hoc tests merkte ik enkele problemen op met de validatiemethode.

Ten eerste conflicteert de regel "STV0000048 TijdstipRegistratie mag alleen voorkomen in het nieuwe voorkomen" met het schema. Berichten waarin TijdstipRegistratie niet in het oude voorkomen voorkomen komen niet door de schemavalidatie heen.

Bovendien levert de validatie ook enkele fouten op die ik na handmatige inspectie niet in de berichten terugvind. Dit betreft:

"STV0000018 Als er 1 object element in een kennisgeving dan moet mutatiesoort T(=Toevoeging) of V(=Verwijdering) zijn.", Na handmatige inspectie blijkt de mutatiesoort inderdaad T of V te zijn.

"STV0000021 Bij het object dat de huidige situatie representeert dient de eindgeldigheid een lege elementinhoud te hebben met als attribuut StUF:noValue=geenWaarde, als ook <StUF:beginGeldigheid> voorkomt." Deze check faalt zodra er meer dan 2 object elementen voorkomen, en dit is bij samengestelde berichten zeker het geval.
 
"STV0000049 De verwerkingssoorten van de objectvoorkomens zijn niet in overeenstemming zijn met de mutatiesoort zoals gespecificeerd in tabel 5.3 van de StUF 301 standaard." Wederom zal bij samengestelde berichten deze check prolemen opleveren aangezien alleen de lengte van de lijst met object elementen wordt gecontroleerd.

"STV0000051 eindGeldigheid van het oude voorkomen moet gelijk zijn aan de beginGeldigheid van het nieuwe voorkomen" Bij een samengestelde kennisgeving van bijvoorbeeld 2 toevoegingen zal dit niet het geval zijn, terwijl deze als een mutatie wordt geïnterpreteerd omdat er 2 object elementen voorkomen.

Alle andere checks slagen wel, maar dit is geen garantie van de correctheid aangezien ik het idee heb dat overal slechts de eerste 2 object elementen worden gecontroleerd, dus bij samengestelde berichten zal enkel de eerste kennisgeving worden gecontroleerd

Valideren lukt wel door alle berichten op te splitsen (behalve voor STV0000018 en STV0000048) maar dit lijkt mij geen gewenste situatie. Het lijkt mij verstandig om iets meer intelligentie in te bouwen om samengestelde berichten te herkennen en de kennisgevingen apart te valideren.

Karl de Boer

Hoi Eric,

Zou je de inhoud van deze kennisgevingen willen delen?

Dan kunnen we ze naspelen en onderzoeken of aanpassingen nodig zijn.

het lijkt er op dat het om samengestelde kennsigevingen gaat.

Je laatste opmerking deel ik wel.

Eric Bataille

Dag Karl,

Het gaat inderdaad om samengestelde kennisgevingen.

Ik zie geen mogelijkheid om hier een bestand te delen, daarom stuur ik je een mail met daarin de berichten. Mocht iemand anders deze berichten nodig hebben, dan laat het maar weten.

Robert Melskens

In versie 1.2.0 van de STP (releasedatum: 9 september 2013) worden samengestelde berichten ondersteund.

Discussie gesloten.