STV0000084 Geen relatie element in een van de objecten. Relatie naam: vbo.maaktDeelUitVan, verwerkingsoort:T

2 reacties / 0 nieuw
Kevin Cruijssen
STV0000084 Geen relatie element in een van de objecten. Relatie naam: vbo.maaktDeelUitVan, verwerkingsoort:T

Momenteel krijgen we de volgende foutmelding op het StUF TestPlatform:

STV0000084 Geen relatie element in een van de objecten. Relatie naam: vbo.maaktDeelUitVan, verwerkingsoort:T

<soapenv:Envelope xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://xsd.gtmsb.webservices.geotax.nl/">
  <soapenv:Body>
        <BG:bgrVBI_Lk03 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <BG:stuurgegevens>
            <StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
            <StUF:zender>
              <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
              <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
            </StUF:zender>
            <StUF:ontvanger>
              <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
              <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
              <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
            </StUF:ontvanger>
            <StUF:referentienummer>00000PmlIIrr</StUF:referentienummer>
            <StUF:tijdstipBericht>2016053109183576</StUF:tijdstipBericht>
            <StUF:functie>bgrVBI</StUF:functie>
          </BG:stuurgegevens>
          <BG:aoaLk01-toevoegen>
            <BG:stuurgegevens>
              <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
              <StUF:zender>
                <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
                <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
              </StUF:zender>
              <StUF:ontvanger>
                <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
                <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
                <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
              </StUF:ontvanger>
              <StUF:referentienummer>00000PmlIIsN</StUF:referentienummer>
              <StUF:tijdstipBericht>2016053109183579</StUF:tijdstipBericht>
              <StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
            </BG:stuurgegevens>
            <BG:parameters>
              <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
              <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
            </BG:parameters>
            <BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="5101200000052923" StUF:verwerkingssoort="T">
              <BG:identificatie>5101200000052923</BG:identificatie>
              <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
              <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
              <BG:wpl.identificatie>0207</BG:wpl.identificatie>
              <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
              <BG:wpl.woonplaatsNaamNen>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaamNen>
              <BG:opr.identificatie>5101300000040095</BG:opr.identificatie>
              <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
              <BG:huisnummer>3883</BG:huisnummer>
              <BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:gor.straatnaam>Hyacintenlaan</BG:gor.straatnaam>
              <BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
              <BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
              <BG:num.geconstateerd>N</BG:num.geconstateerd>
              <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
                <BG:identificatie>asdjlkasjdkld</BG:identificatie>
                <BG:datum>20160525</BG:datum>
              </BG:bronDocument>
              <BG:ingangsdatumObject>20160525</BG:ingangsdatumObject>
              <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>2016052500000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              </StUF:tijdvakGeldigheid>
              <StUF:tijdstipRegistratie>2016053109182470</StUF:tijdstipRegistratie>
              <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="gebeurtenisId">1140</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
                <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">2016052500000000</StUF:extraElement>
              </StUF:extraElementen>
            </BG:object>
          </BG:aoaLk01-toevoegen>
          <BG:vboLk01-toevoegen>
            <BG:stuurgegevens>
              <StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
              <StUF:zender>
                <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
                <StUF:applicatie>GT-BAG</StUF:applicatie>
              </StUF:zender>
              <StUF:ontvanger>
                <StUF:organisatie>Gemeente</StUF:organisatie>
                <StUF:applicatie>GT-WOZ</StUF:applicatie>
                <StUF:administratie>prod</StUF:administratie>
              </StUF:ontvanger>
              <StUF:referentienummer>00000PmlIIsh</StUF:referentienummer>
              <StUF:tijdstipBericht>2016053109183581</StUF:tijdstipBericht>
              <StUF:entiteittype>TGO</StUF:entiteittype>
            </BG:stuurgegevens>
            <BG:parameters>
              <StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
              <StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
            </BG:parameters>
            <BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="5101010000276890" StUF:verwerkingssoort="T">
              <BG:identificatie>5101010000276890</BG:identificatie>
              <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
              <BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
              <BG:adresAanduidingGrp>
                <BG:num.identificatie>5101200000052923</BG:num.identificatie>
                <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                <BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
                <BG:wpl.identificatie>0207</BG:wpl.identificatie>
                <BG:wpl.woonplaatsNaam>Het Dorp</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                <BG:gor.identificatie>5101930000040095</BG:gor.identificatie>
                <BG:opr.identificatie>5101300000040095</BG:opr.identificatie>
                <BG:gor.openbareRuimteNaam>Hyacintenlaan</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                <BG:gor.straatnaam>Hyacintenlaan</BG:gor.straatnaam>
                <BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                <BG:aoa.huisnummer>3883</BG:aoa.huisnummer>
                <BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                <BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                <BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              </BG:adresAanduidingGrp>
              <BG:brt.buurtCode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:brt.buurtNaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:gem.gemeenteCode>5101</BG:gem.gemeenteCode>
              <BG:gem.gemeenteNaam>Geotax-T</BG:gem.gemeenteNaam>
              <BG:wyk.wijkCode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:wyk.wijkNaam StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:gbo.puntGeometrie>
                <gml:Point srsName="urn:opengis:def:crs:EPSG::28992" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
                  <gml:pos>16827.45 591149.2807569725</gml:pos>
                </gml:Point>
              </BG:gbo.puntGeometrie>
              <BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
              <BG:gbo.oppervlakte>383</BG:gbo.oppervlakte>
              <BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
              <BG:aot.geconstateerd>N</BG:aot.geconstateerd>
              <BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
                <BG:identificatie>asdjlkasjdkld</BG:identificatie>
                <BG:datum>20160525</BG:datum>
              </BG:brondocument>
              <BG:ingangsdatumObject>20160525</BG:ingangsdatumObject>
              <BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              <StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:beginGeldigheid>2016052500000000</StUF:beginGeldigheid>
                <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
              </StUF:tijdvakGeldigheid>
              <StUF:tijdstipRegistratie>2016053109182470</StUF:tijdstipRegistratie>
              <StUF:extraElementen>
                <StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-VBI</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement naam="gebeurtenisId">1140</StUF:extraElement>
                <StUF:extraElement StUF:noValue="geenWaarde" naam="einddatumTijdvakGeldigheidBAG" xsi:nil="true"/>
                <StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">2016052500000000</StUF:extraElement>
              </StUF:extraElementen>
              <BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:entiteittype="VBOPND" StUF:verwerkingssoort="T">
                <BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:verwerkingssoort="I">
                  <BG:identificatie>5101100000040406</BG:identificatie>
                  <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                </BG:gerelateerde>
                <BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
                  <BG:identificatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                  <BG:datum StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                </BG:brondocument>
                <StUF:tijdvakRelatie>
                  <StUF:beginRelatie>2016052500000000</StUF:beginRelatie>
                  <StUF:eindRelatie StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                </StUF:tijdvakRelatie>
                <StUF:tijdvakGeldigheid>
                  <StUF:beginGeldigheid>2016052500000000</StUF:beginGeldigheid>
                  <StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
                </StUF:tijdvakGeldigheid>
                <StUF:tijdstipRegistratie>2016053109182470</StUF:tijdstipRegistratie>
              </BG:vbo.maaktDeelUitVan>
            </BG:object>
          </BG:vboLk01-toevoegen>
        </BG:bgrVBI_Lk03>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Toen ik op het forum zocht naar deze error kwam ik de volgende forumpost tegen:

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-testplatform/stv0000084-geen-relatie-element-tweede-object

Als ik het StUF-bericht die daar gepost is probeer in ons StUF TestPlatform krijg ik ook dezelfde fout, waardoor wij concludeerden dat het hoogst waarschijnlijk een bug in het StUF TestPlatform zelf is. Vandaar dit item met de vraag of dit inderdaad zo is.

De versie van ons TestPlatform is 1.11.1

Bedankt voor de eventuele response.

Mvg,

K. Cruijssen

Frank Samwel

Er bleek inderdaad een fout in de regel te zitten, waardoor hier ten onrechte een fout kwam. Inmiddels is het opgelost in het StUF Testplatform.

Dank voor de melding.