STV0000084 Geen relatie element in tweede object

4 reacties / 0 nieuw
Mark Paanakker
STV0000084 Geen relatie element in tweede object

Wij ontvangen bovenstaande foutmelding na het versturen van onderstaande bericht:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<BG:bgrCOG_Lk03 xmlns:BG="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:smil20="http://www.w3.org/2001/SMIL20/" xmlns:smil20lang="http://www.w3.org/2001/SMIL20/Language" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Lk03</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:applicatie>Gouw7 WOZ</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>e0420811-ea28-47e6-8fce-1d492001c799</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130226155346</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:functie>bgrCOG</StUF:functie>
</BG:stuurgegevens>
<BG:aoaLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:applicatie>Gouw7 WOZ</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>d8bb23e5-cf90-49f6-80e4-fffa05ae3db4</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130226155346</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype>AOA</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="AOA" StUF:sleutelVerzendend="8006000000" StUF:verwerkingssoort="T">
<BG:identificatie>5300208006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:wpl.woonplaatsNaamNen StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:huisnummer>80006</BG:huisnummer>
<BG:huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:num.indicatieHoofdadres>true</BG:num.indicatieHoofdadres>
<BG:num.status>Naamgeving uitgegeven</BG:num.status>
<BG:num.geconstateerd>J</BG:num.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BRA-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:bronDocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BRA-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:bronDocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20130226155343</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
</BG:object>
</BG:aoaLk01>
<BG:vboLk01>
<BG:stuurgegevens>
<StUF:berichtcode>Lk01</StUF:berichtcode>
<StUF:zender>
<StUF:applicatie>GouwBAG</StUF:applicatie>
</StUF:zender>
<StUF:ontvanger>
<StUF:applicatie>Gouw7 WOZ</StUF:applicatie>
</StUF:ontvanger>
<StUF:referentienummer>c00e3e68-7ec9-4391-86f1-4afc9b908137</StUF:referentienummer>
<StUF:tijdstipBericht>20130226155346</StUF:tijdstipBericht>
<StUF:entiteittype>TGO</StUF:entiteittype>
</BG:stuurgegevens>
<BG:parameters>
<StUF:mutatiesoort>T</StUF:mutatiesoort>
<StUF:indicatorOvername>V</StUF:indicatorOvername>
</BG:parameters>
<BG:object StUF:entiteittype="TGO" StUF:sleutelVerzendend="8006000000" StUF:verwerkingssoort="T">
<BG:identificatie>5300018006000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Verblijfsobject</BG:typering>
<BG:adresAanduidingGrp>
<BG:num.identificatie>5300208006000000</BG:num.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:typering>Nummeraanduiding</BG:typering>
<BG:wpl.identificatie>5301</BG:wpl.identificatie>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>UnitTestWoonplaats</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:opr.identificatie>5300308002000000</BG:opr.identificatie>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>UnitTestOpenbareRuimte</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:aoa.postcode StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummer>80006</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<BG:ogo.locatieAanduiding StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</BG:adresAanduidingGrp>
<BG:gbo.puntGeometrie>
<gml:Point srsDimension="2" srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#28992">
<gml:pos>17212.85 581737.391</gml:pos>
</gml:Point>
</BG:gbo.puntGeometrie>
<BG:gebruiksdoel>kantoorfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gebruiksdoel>woonfunctie</BG:gebruiksdoel>
<BG:gbo.oppervlakte>100</BG:gbo.oppervlakte>
<BG:aot.status>Verblijfsobject gevormd</BG:aot.status>
<BG:aot.geconstateerd>J</BG:aot.geconstateerd>
<BG:inOnderzoek StUF:metagegeven="true" StUF:noValue="geenWaarde" groepsnaam="BGR-gegevens" xsi:nil="true"/>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<BG:ingangsdatumObject>20070910</BG:ingangsdatumObject>
<BG:einddatumObject StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20070910</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20130226155343</StUF:tijdstipRegistratie>
<StUF:extraElementen>
<StUF:extraElement naam="codeGebeurtenis">BGR-COG</StUF:extraElement>
<StUF:extraElement naam="begindatumTijdvakGeldigheidBAG">20070910</StUF:extraElement>
</StUF:extraElementen>
<BG:vbo.maaktDeelUitVan StUF:aardAantal="exact" StUF:entiteittype="VBOPND" StUF:sleutelVerzendend="54035" StUF:verwerkingssoort="T">
<BG:gerelateerde StUF:entiteittype="PND" StUF:sleutelVerzendend="8007000000" StUF:verwerkingssoort="I">
<BG:identificatie>5300018007000000</BG:identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
</BG:gerelateerde>
<BG:brondocument StUF:metagegeven="true" groepsnaam="BGR-gegevens">
<BG:identificatie>UT123</BG:identificatie>
<BG:datum>20000101</BG:datum>
</BG:brondocument>
<StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:beginGeldigheid>20000101</StUF:beginGeldigheid>
<StUF:eindGeldigheid StUF:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</StUF:tijdvakGeldigheid>
<StUF:tijdstipRegistratie>20130226155343</StUF:tijdstipRegistratie>
</BG:vbo.maaktDeelUitVan>
</BG:object>
</BG:vboLk01>
</BG:bgrCOG_Lk03>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Dit bericht valideert bij ons, er staat in het tweede object gewoon een gerelateerde relatie dus wij begrijpen niet waarom het testplatform klaagt over het tweede object.

Wat doen wij fout, en is het mogelijk dit duidelijker aan te geven in de foutmelding?

Anoniem

Het probleem is aangemeld.

Robert Melskens

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat samengestelde berichten nog niet voor 100% worden ondersteund door het StUF Testplatform. De provider werkt aan een nieuwe release waarin dit wel het geval is.

Robert Melskens

In versie 1.2.0 van het StUF Testplatform (releasedatum: 9 september 2013) worden samengestelde berichten ondersteund.

Discussie gesloten.